You are here

Vernisáž výstavy 150 let JČMF

V pondělí 5. března 2012 byla v Malé galerii vědeckého obrazu slavnostně zahájena výstava 150 let Jednoty českých matematiků a fyziků.

Program vernisáže zahájil v Trkalově posluchárně doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. přednáškou Počátky Jednoty. Na jeho příspěvek navázal doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. prezentací Jednota v letech 1919-1952: Hospodářský rozmach se smutným koncem. Závěrečného slova se ujal předseda Jednoty RNDr. Josef Kubát.

Výstava fotografií a dokumentů z historie Jednoty bude otevřena do 2. května 2012.

(Se svolením dle článku na webu MFF UK. V něm jsou vystaveny další fotografie z vernisáže.)

Výstava
Výstava

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz