You are here

Literatura o historii JČMF v digitální podobě

U příležitosti 150. výročí založení JČMf bylo digitalizováno několik knih pojednávajících o historii JČMF.

Jde o tyto svazky:

Také byla digitalizována podstatná část edice Dějiny matematiky, v níž vyšla řada prací o JČMF a jejích čelních představitelech; například:

Čtenáři, kteří dávají přednost tištěným knihám, si je mohou zapůjčit v knihovně Matematického ústavu AV ČR.

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz