You are here

Stanovisko Jednoty českých matematiků a fyziků k nové maturitě a k výsledkům maturitní generálky MAG10

Státní maturitu podporujeme, protože společně s připravovanými povinnými zkouškami na konci 5. a 9. ročníku základní školy může výrazně přispět ke zkvalitnění vzdělávání.

Domníváme se, že relativně vysoká neúspěšnost žáků při maturitní generálce byla ovlivněna především těmito faktory:
- příliš vysoké procento maturantů v populaci
- nízká motivovanost žáků k úspěšnému složení maturitní generálky, k čemuž přispěla informace, že hlavním účelem generálky je ověření logistiky, nikoli měření vlastního výkonu žáků
- žáci se cíleně ke zkoušce nepřipravovali a některé učivo ještě nebylo probráno

I když odhlédneme od výše uvedených faktorů, výsledky MAG10 z matematiky přesto odrážejí současný stav matematické vzdělanosti na středních školách v České republice. Proto je nepovažujeme za překvapivé.

Testy z matematiky byly dobře připraveny, odpovídaly požadavkům kladeným na absolventy středních škol s maturitou a měřily to, co měly měřit. Do budoucna by obtížnost zejména základní úrovně testů rozhodně neměla klesnout.

Vyzýváme MŠMT, aby maturitní zkouška z matematiky alespoň v základní úrovni byla povinná pro všechny žáky gymnázií a lyceí.

Navrhujeme zvážit úpravu časového harmonogramu maturit tak, aby písemné zkoušky předcházely ústním zkouškám. V tom případě vzroste pravděpodobnost, že k výsledkům maturit budou přihlížet vysoké školy při přijímacím řízení.

Zkoušky v uzlových bodech vzdělávací dráhy žáka považujeme za dobrý, byť jen dílčí krok správným směrem, ke zkvalitnění českého školství. Další vývoj vzdělávání závisí na motivaci žáků i učitelů a na postoji veřejnosti (a to nejen rodičovské) ke vzdělávání. Vítáme a oceňujeme každou iniciativu MŠMT mířící tímto směrem a nabízíme mu při tom všestrannou pomoc.

V Praze 8. listopadu 2010

RNDr. Josef Kubát, předseda Jednoty českých matematiků a fyziků
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky, sekce JČMF

AttachmentSize
PDF icon Verze stanoviska pro tisk70.57 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz