You are here

Archiv starších zadání

logo soutěže
24. ročník (2010/2011)
25. ročník (2011/2012)
26. ročník (2012/2013)
27. ročník (2013/2014)
28. ročník (2014/2015)
29. ročník (2015/2016)
30. ročník (2016/2017)
31. ročník (2017/2018)
32. ročník (2018/2019)
33. ročník (2019/2020)

Archiv zadání Mezinárodního turnaje mladých fyziků IYPT se nachází na adrese http://archive.iypt.org/problems/

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz