You are here

Setkání mladých členů JČMF

Setkání členů JČMF do 30 let, zvláště těch, kteří teprve zahajují, nebo ještě ani nezahájili vysokoškolská studia.

Předběžný program:
13:00 -13.20 Stručné představení JČMF (předseda JČMF RNDr. Josef Kubát)
13.20 - 14.00 Ing. Jakub Šístek, PhD. (Matematický ústav AV ČR): Simulace, superpočítače,...a matematika
14.10 - 14.45 Mgr. Daniel Scheirich, PhD. (Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK):
CERN a hledání Higgsova bosonu
14.45 - 15.10 občerstvení
15.10 - Beseda

V rámci besedy zazní informace o podpoře organizace akcí pro studenty a mladé kolegy, organizované Českou matematickou společností a o vyhlášení nové soutěže Českou fyzikální společností pro mladé členy ČFS . Rozhodně také doufáme, že se ji podaří sestavit tak, abyste dostali možnost si jeden s druhým promluvit a v ideálním případě i najít nové náměty, které by dále přispěly k rozvíjení toho, co nás v matematice a fyzice těší. Otázek je celá řada. Má být Jednota na Facebooku? Má mít Jednota nějakým způsoben organizované skupiny svých mladých členů? A další...

Setkání bude moderovat prof. L. Pick.

Místo konání: 
Zasedací místnost Matematického ústavu AV ČR v Žitné 25, Praha 1
Datum konání: 
24. April 2015 - 13:00
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz