You are here

Komise pro dějiny matematiky a fyziky

Roles of Mathematics in Education

Since the late 19th century, mathematics as a research discipline functioned as the best model for correct reasoning in the sciences. Since then, mathematization of not only natural, but also social sciences, especially sociology and psychology, served as a way of making these disciplines more scientific, thus contributing to the credibility of the conclusions of the researchers. During the 20th century, mathematics became an integral and undisputed part of (European) education, even if in the first half of 20th century, it was usually called calculations and measurements.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 31, Brno
Datum konání: 
09.06.2022 - 09:00 to 10.06.2022 - 17:00

Popularization of Mathematics: sharing years of experience

Přednášku prosloví Franka Miriam Brueckler (Zagreb), která se dlouhodobě zabývá popularizací matematiky pro všechny věkové skupiny. Po úvodní přednášce bude prostor pro diskusi.
Webové stránky přednášející:
https://web.math.pmf.unizg.hr/~bruckler/

Místo konání: 
PdF MU Brno, RUV, Poříčí 7/9, suterén
Datum konání: 
02.09.2021 - 15:00
Webové stránky akce: 

Historie vzniku l'Hospitalova pravidla (přednáší Jan Makovský, CTS UK Praha)

PŘEDNÁŠKA BUDE PŘELOŽENA NA JINY TERMÍN.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno, budova 8: ÚMS PřF MU, posluchárna M2
Datum konání: 
16.04.2020 - 14:15

Jsou Bolzanova měřitelná čísla reálná? (přednáší Kateřina Trlifajová, ČVUT Praha)

PŘEDNÁŠKA BUDE PŘELOŽENA NA JINY TERMÍN.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno, budova 8: ÚMS PřF MU, posluchárna M2
Datum konání: 
19.03.2020 - 14:15

Logika: co s/z ní na střední škole (přednáší Jiří Raclavský, MU Brno)

V přednášce představíme zajímavé aspekty logiky, které zpravidla zůstávají stranou středoškolské výuky matematiky.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno, budova 8: ÚMS PřF MU, posluchárna M2
Datum konání: 
05.03.2020 - 14:15

Vizualizácia niektorých matematických pojmov s využitím IKT a historických materiálov (přednáška J. Gunčagy)

Abstrakt. Vizualizácia má dôležitú úlohu pri poznávacom procese vo vyučovaní matematiky. V príspevku prezentujeme niektoré spôsoby jej využitia pomocou edukačného softvéru pre vybrané matematické pojmy školskej matematiky.
Chceme využiť zaujímavé historické materiály (např. učebnice Franze Močnika), ktoré sa stali dostupnými vďaka postupujúcej digitalizácii.

Přednáší Ján Gunčaga, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Místo konání: 
Pírodovědecká fakulta MU v Brně, Kotlářská 2, posluchárna M5
Datum konání: 
09.12.2019 - 14:00
Webové stránky akce: 

Teorie her: od salónních her k počítačovým sítím (přednáška Magdaleny Hykšové)

V přednášce se podíváme na formování základních pojmů a myšlenek teorie her, na důležité milníky v historii této relativně mladé matematické disciplíny i na souvislost původních úvah týkajících se salónních her se současnými problémy spojenými s optimalizací počítačových a dopravních sítí.

Přednáší Magdaléna Hykšová, Fakulta dopravní ČVUT Praha

Místo konání: 
Pírodovědecká fakulta MU v Brně, Kotlářská 2, posluchárna M5
Datum konání: 
25.11.2019 - 14:00

THE IMPOSSIBILITY OF SQUARING THE CIRCLE James Gregory and the limits of Cartesian geometry (přednáší Davide Crippa, Filosofický ústav AV ČR)

With the emergence of the algebraic movement in XVIth and XVIIth century geometry, the ideal that all mathematical problems should and could be solved by the most adequate means was fostered by outstanding mathematicians (Viète, Descartes). Yet it was a matter of dispute whether certain well-known problems, like the quadrature of the circle, could be solved by geometrically acceptable methods.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, 603 00 (učebna 32, 2. NP)
Datum konání: 
20.11.2019 - 14:00
Webové stránky akce: 

The Role of Institutions in the History of Modern Science

Mathematics is ubiquitous and mathematicians can often reach good results just with pen and paper, so how could institutions possibly play any role in its development? Princeton, emerging as the centre of mathematical research in the 1930s is the most familiar counter-example. When Eduard Čech returned from Princeton in 1936, the sense of community fascinated him so much that it inspired him to found Topological seminar in Brno, believing he could achieve the same quality of mathematical research by following the bright example of Princeton.

Místo konání: 
Brno, CZ
Datum konání: 
14.06.2019 - 09:00 to 15.06.2019 - 16:30
Webové stránky akce: 

Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers?

Tradiční interdisciplinární seminář k historii matematiky a vědy. Zvaní přednášející: Boris Cvek (Univerzita Palackého Olomouc) a Henrik Kragh Sorensen (Univerzita v Kodani, Dánsko).

Místo konání: 
Univerzitní centrum Telč
Datum konání: 
04.01.2018 - 18:00 to 07.01.2018 - 09:00

What is mathematics and how our perception of it changed over time

Přednáška prof. Tinne Hoff Kjeldsen (Univerzita v Kodani, Dánsko) pořádaná v rámci semináře z historie matematiky.

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, Brno, posluchárna M5
Datum konání: 
31.10.2016 - 14:00
Webové stránky akce: 

The emergence of the profession of the (applied) mathematician in the first part of the 20th century (with emphasis on Germany)

Přednášku prosloví prof. Reinhard Siegmund-Schultze z university v Kristiansandu (Norsko).

Místo konání: 
Přírodovědecká fakulta MU v Brně,Kotlářská 2, posluchárna M5
Datum konání: 
23.11.2015 - 14:00

How history can benefit students' learning of mathematics

Přednášku prosloví Tinne Hoff Kjeldsen, profesorka pro dějiny moderní matematiky na universitě v Kodani.

Místo konání: 
Brno, Přírodovědecká fakulta MU, posluchárna M5
Datum konání: 
16.11.2015 - 14:00
Subscribe to RSS - Komise pro dějiny matematiky a fyziky
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz