Důležité podrobnosti k průběhu závěrečného kola

Prezentace prací

Prezentace prací bude probíhat na Fakultě informatiky MU v místnostech A104, B003, B007, B011, B116, B117, B311, B410, B411 a C416. Přiřazení místností a sekcí bude k dispozici nejpozději při registraci účastníků v místě závěrečného kola.

Na prezentaci své práce budou mít soutěžící 15-25 minut podle obsazenosti své sekce. Požadovanou dobu prezentace naleznete v programu své sekce. V sekci S8 to bude opravdu pouze 15 minut!

Každá místnost bude vybavena dataprojektorem, počítačem a křídovou nebo bílou tabulí.

Pro prezentace doporučujeme formát PDF. Zpětný projektor pro běžné průsvitky nebude k dispozici, ručně psané prezentace je nutné převést do elektronické podoby, ideálně PDF.

Možnost prezentace z vlastního notebooku je na vlastní zodpovědnost. Vlastní notebook je podmínkou pro prezentace v jiných formátech než PDF, zejména pro prezentace MS PowerPoint.

Interaktivní strukturovaný blok - zpětná vazba

Ve čtvrtek 29.5.2008 od 8:00 do 9:30 proběhne v místnosti D3 řízená strukturovaná diskuze, během níž budou mít účastnici možnost získat zpětnou vazbu na svoji přednášku od ostatních účastníků a také více zjistit, čím se ostatní zabývají, co si myslí a kam směřují.

Detaily o organizaci tohoto bloku se účastníci dozví při registraci v místě závěrečného kola.