Předběžný program spojené sekce S1+S2

Místo: Fakulta informatiky MU, místnost C416.

Prosíme účastníky, aby věnovali pozornost podmínkám prezentace prací.

10:10 - 10:40
A Note on the Three-Segment Problem
Martin Doležal, Matematicko-fyziklní fakulta, UK Praha
10:45 - 11:15
Calderón-Type Theorems for Operators of Non-Standard Endpoint Behavior
Lukáš Malý, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
11:20 - 11:50
Solution of problems by Zhou and Fend concerning Hausdorff dimension and invariant measures
Lenka Obadalová, Matematický ústav, SU Opava
13:20 - 13:50
Sobolev embeddings in metric measure spaces
Eva Pernecká, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
13:55 - 14:25
Baireovské a harmonické funkce
Petr Pošta, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
14:30 - 15:00
Bifurkace v jednorozměrném oscilátoru mezi dvěma pružnými stěnami
Jana Babováková, Fakulta aplikovaných věd, ZČU Plzeň
15:05 - 15:35
Asymptotic properties of solutions to the equations of mathematical physics
Jan Březina, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

Členové odborné poroty

prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., Přírodovědecká fakulta, MU Brno
doc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
doc. Alexander Lomtatidze, DrSc., Přírodovědecká fakulta, MU Brno
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D., Matematicko-Fyzikální fakulta, UK Praha