Předběžný program spojené sekce S3+S4

Místo: Fakulta informatiky MU, místnost A104.

Prosíme účastníky, aby věnovali pozornost podmínkám prezentace prací.

10:10 - 10:40
Odhad parametra zmesi dvoch rozdelení
Elena Mrózová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
10:45 - 11:15
Stochastic Programming applied to Aggregate Blending
Jan Novotný, Fakulta strojního inženýrství, VUTB Brno
11:20 - 11:50
Estimation of parameters from windowed particle processes
Martin Schenk, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
11:55 - 12:25
Optimalizační úlohy v archetypální analýze
Marek Dvořák, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
13:55 - 14:25
Asymptotické metódy oceňovania ázijských typov finančných derivátov
Lenka Grmanová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
14:30 - 15:00
Value-at-Risk estimation -- non standard approaches
Radka Picková, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
15:05 - 15:35
Analýza parciálnych diferenciálnych rovníc so stochastickou difúziou
Martin Takáč, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava

Členové odborné poroty

Mgr. Marian Grendár, PhD., Fakulta prírodných vied, UMB Banská Bystrica
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc., Matematicko-Fyzikální fakulta, UK Praha
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc., Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno