Předběžný program sekce S7

Místo: Fakulta informatiky MU, místnost B117.

Prosíme účastníky, aby věnovali pozornost podmínkám prezentace prací.

10:10 - 10:40
Grid subsets with no large convexly independent subset
Ondřej Bílka, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
10:45 - 11:15
Automata formalization for graphs of bounded rank-width
Robert Ganian, Fakulta informatiky, MU Brno
11:20 - 11:50
R+tree
Dalibor Jacko, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice
11:55 - 12:25
Properties of Cryptographic Hash Functions
Michal Rjasko, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
13:55 - 14:25
Spravedlnost a ověřování vlastností protokolů pro vzájemné vyloučení
Martin Šmérek, Fakulta informatiky, MU Brno
14:30 - 15:00
Triedenie v metrických priestoroch
Martin Šumák, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

Členové odborné poroty

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D., Fakulta informatiky, MU Brno
doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc., Matematický ústav, AV ČR Praha
doc. RNDr. Csaba Török, CSc., Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice