Předběžný program spojené sekce S9+S10

Místo: Fakulta informatiky MU, místnost B116.

Prosíme účastníky, aby věnovali pozornost podmínkám prezentace prací.

10:10 - 10:40
The calculation of magnetic field distribution in nonlinear anisotropic media
Zdeněk Kunický, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
10:45 - 11:15
Numerical solution of compressible flow
Jaroslava Prokopová, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
11:20 - 11:50
Matematická analýza a numerická simulace remodelačních procesů v kostech
Pavel Čížek, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
13:20 - 13:50
Interaction between positively charged amino acids and halide anions
Jan Heyda, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
13:55 - 14:25
Nespojité mechanické systémy
Michal Pospíšil, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
14:30 - 15:00
Hierarchie modelů nestlačitelných tekutin rychlostního typu a její použití k popisu deformace geofyzikálních materiálů
Karel Tůma, Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

Členové odborné poroty

prof. RNDr. Jan Franců, CSc., Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc., Přírodovědecká fakulta, MU Brno
Mgr. Ondrej Šuch, PhD., MÚ, SAV Banská Bystrica