Kontakt

Univerzita P. J. Šafárika
Prírodovedecká fakulta

Moyzesova 16
041 54 Košice
Slovenská republika


Organizačný výbor:
Stanislav Krajči, predseda
stanislav.krajci@upjs.sk
Tel. č.: 00421 (55) 2346109