Jste zde

Logické myšlení a logika ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ, doc. J Polák

Oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice JČMF, pobočného spolku Praha Vás zve na přednášku předního českého didaktika docenta RNDr. Josefa Poláka, CSc.
Logické myšlení a logika ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ.

V úvodu přednášející vyjádří své pedagogické přesvědčení o smyslu a cílech výuky matematiky, významu a pojetí didaktiky matematiky.

Druhá část bude věnována analýze jednoho z hlavních cílů výuky matematiky na ZŠ a SŠ, kterým podle všeobecného přesvědčení (i RVP/ŠVP) je soustavný rozvoj logického myšlení žáků. Vyjdeme z vymezení pojmů myšlení, logika a logické myšlení na základě moderní psychologie. Připomeneme zdůraznění významu logického myšlení žáků ve výuce matematiky Meranským programem Felixe Kleina z r. 1905.

Stručně nastíníme historický vývoj zařazení logických pojmů v českých středoškolských učebnicích matematiky.

Závěrečná a podstatná část bude věnována diskusi o obsahovém a metodickém pojetí problematiky
rozvíjení logického myšlení a logických pojmů v současných učebnicích matematiky a ve školské praxi.

Zveme učitele ZŠ i učitele matematiky gymnázií a středních odborných škol.

Diskusi bude řídit PhDr. Michaela KASLOVÁ

Kdy: 22. 11. 2017 v 17 h
Kde: ZŠ Uhelný trh, Praha 1
Doprava: Metro A, B (stanice Můstek), Perlovou ulicí na náměstí Uhelný trh.

Setkání sice není akreditované (avšak týká se aktuálních otázek). Kdo potřebuje potvrzení o účasti, ten obdrží certifikát o účasti od Jednoty českých matematiků a fyziků, pobočného spolku Praha.
Zájemce o účast prosíme o potvrzení e-mailem na adresu pp.jcmf@seznam.cz. Předem děkují organizátoři.

Za oddělení pro vzdělávání v matematice, fyzice a informatice pražské pobočky JČMF

RNDr. Jiří Kubín

Místo konání: 
Základní škola, Uhelný trh, Praha 1 Doprava: Metro A, B (stanice Můstek), Perlovou ulicí na náměstí Uhelný trh.
Datum konání: 
22. Listopad 2017 - 16:58
Webové stránky akce: 
Složka JČMF: 
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz