Jste zde

Dílo Otakara Borůvky v kontextu současné teorie grafů

Dílo Otakara Borůvky v kontextu současné teorie grafů

Slavnostní seminář při příležitosti 95. výročí vyřešení minimálního problému

Zahájení v 10 hod.

Program:
10.00 Mgr. Michal Bulant, Ph.D. (prorektor MU) - zahájení semináře
10.05 Mgr. Petr Gazdík (ministr MŠMT ČR) - úvodní slovo
10.20 doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda správní rady SOB) - Akademik Otakar Borůvka, SOB
10.30 vystoupení hostů a partnerů
11.00 prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK, Praha) - Minimální problém, Borůvkův algoritmus
12.00 polední přestávka

V odpolední sekci, kterou povede prof. Jan Slovák, DrSc. (ředitel ÚMS PřF MU),
proběhne blok přednášek zahraničních i českých odborníků o významu Otakara Borůvky pro současnou teorii grafů.

13.00 prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (proděkan FI MU, Brno) - úvodní slovo k bloku odborných přednášek
Mgr. Martin Mareš, Ph.D. (MFF UK, Praha) - Jak poznat minimální kostru?
RNDr. Ing. František Kardoš, Ph.D. (FMFI UK, Bratislava) - Hamilton cycles in cubic planar graphs
Dr. Michal Pilipczuk (UW, Varšava) - On tree-like graphs
Mgr. Kristýna Pekárková (FI MU, Brno) - Hledání matic s vysokým počtem nul
15.15 zakončení semináře
15.30 raut
17.00 předpokládaný konec celé akce

Místo konání: 
Brno,
Datum konání: 
30. Květen 2022 - 10:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz