Jste zde

SEDMA, 4/23 - Matfyz a jeho význam v historii a výzkumu meteorologie v Česku, doc. Michal Žák, Ph.D., MFF UK

Matfyz a jeho význam v historii a výzkumu meteorologie v Česku

přednáší doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D., MFF UK.

Dějiny meteorologie ve 20. století v českých zemích jsou úzce spjaty
s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy.
Navazují přitom na slavná jména české meteorologie v 18. a 19. století.
V rámci přednášky se seznámíme s činností nejvýznamnějších osob,
které se zasloužily o vývoj fyziky atmosféry.
Dotkneme se i současných aktivit Katedry fyziky
atmosféry, jejíž náplní je právě meteorologie a klimatologie.

Místo konání: 
Fakulta informačních technologií, ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, 14. patro budovy A, zasedací místnost A 1435.
Datum konání: 
11. Duben 2023 - 17:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz