Jste zde

21. Konference slovenských a českých fyziků

21. konferencia českých a slovenských fyzikov
Slovenská fyzikálna spoločnosť
Česká fyzikální společnost
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
pod záštitou dekana prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc.

Vás pozývajú na pokračovanie tradičných stretnutí slovenských a českých fyzikov, ktoré po predchádzajúcom
stretnutí v Prahe sa bude konať v Bratislave. Stretneme sa tu, aby sme deklarovali a utužovali vzájomné
vzťahy v rámci zjednotenej Európy.
Konferencia si kladie za cieľ predstaviť dosiahnutý pokrok a najnovšie výsledky bádania v odboroch fyziky
a výuky fyziky v našich krajinách a inde vo svete.
Dôležité je aj hľadanie odpovedí na otázky o postavení fyziky v modernej spoločnosti, vo výuke a perspektívach
jej ďalšieho rozvoja. Ťažiskom konferencie budú plenárne prednášky a krátke prednášky, ktoré odznejú na zasadaniach
v sekciách.
Sekcie budú v rámci možností odrážať štruktúru odborných skupín SFS a ČFS a bude v nich priestor na prezentovanie
pôvodných výsledkov v kratších referátoch alebo na výveskách.
Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku s prideleným ISBN.

Organizačný výbor konferencie

Místo konání: 
FMFI Univerzity Komenského v Bratislavě
Datum konání: 
4. Září 2023 - 15:51
PřílohaVelikost
Image icon plakát konference1.28 MB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz