Jste zde

Učitel matematiky

Časopis pro učitele základních a středních škol. Uveřejňuje články o matematice, o jejím vyučování a vazbách na umění, historii atd., zajímavé úlohy, informace o vzdělávacích akcích pro učitele a soutěžích pro žáky.

Vychází čtyřikrát ročně v rozsahu 64 stran, vydává JČMF, do roku 2017 ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, ISSN 1210-9037, registrován MK ČR dne 17. 6. 1994, č. E 6912.
V lednu 2014 byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vedoucí redaktorka: doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.

Na stránkách časopisu http://scied.cz/index.php/ucitel je možné nalézt obsah vybraných čísel a další doprovodné informace.

Časopis lze zakoupit v knihovně matematické sekce PřF MU, Janáčkovo nám. 2a, 662 95 Brno, v prodejnách nakladatelství Academia v Praze, a v Oddělení historie matematiky MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8.

obalka UM

Adresa redakce:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec 1, 460 01 Liberec, Česká republika
e-mail: jana.prihonska@tul.cz

Administrativa:
Veronika Holická
sekretariát JČMF
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 609/25, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 222 211 100
e-mail: jcmf@jcmf.cz
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz