Jste zde

Ceny Neuron matematickému fyzikovi a kosmologovi

Mezi laureáty prestižních cen Neuron (http://www.nfneuron.cz/cs/cena-neuron/) pro mladé vědce za rok 2014 udělovaných Nadačním fondem na podporu vědy jsou v oboru matematika člen JČMF Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc. z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. v Řeži a v oboru fyzika RNDr. Gabriel Török, Ph.D. ze Slezské Universirty v Opavě. D. Krejčiřík pracuje v oblasti matematické fyziky, zabývá se především vlivem geometrických omezení na pohyb kvantových částic. G. Török se zabývá kosmologií a astrofyzikou, zejména rentgenovým zářením vznikajícím v okolí černých děr a neutronových hvězd. Bližší informace lze nalézt na uvedeném odkazu.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz