Komitét pro matematiku

Komitét pro matematiku

Zastoupení České republiky v Mezinárodní matematické unii IMU reprezentuje Akademie věd ČR. Odborně českou matematickou obec reprezentuje Komitét pro matematiku jmenovaný Akademií věd ČR na návrh Jednoty českých matematiků a fyziků, který připravuje ČMS.
Pro období 2014–2018 má komitét následující složení:

Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, Ostrava)
Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha a MÚ SU, Opava)
Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha)
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA AV ČR, Praha)
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU, Liberec)
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha)
Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (FAV ZČU, Plzeň)
Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (MFF UK, Praha)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz