Komitét pro matematiku

Český národní komitét pro matematiku

Zastoupení České republiky v Mezinárodní matematické unii IMU reprezentuje Akademie věd ČR. Odborně českou matematickou obec reprezentuje Český národní komitét pro matematiku jmenovaný Akademií věd ČR na návrh Jednoty českých matematiků a fyziků, který připravuje ČMS.
Pro období 2014–2018 má komitét následující složení:

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha a MÚ SU, Opava)
Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha)
Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA AV ČR, Praha)
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU, Liberec)
Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha)
Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (FAV ZČU, Plzeň)
Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. (MFF UK, Praha)

Více informací najdete na www stránkách Českého komitétu pro matematiku.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz