Konference pořádané ČMS

Česká matematická společnost pořádá pravidelně každé tři (od r. 2002 každé čtyři) roky Konferenci českých matematiků, která bývá spojena s valným shromážděním ČMS a udílením cen ČMS.

Kromě toho pořádáme a účastníme se řady dalších konferencí, především těch, které jsou pořádány ve spolupráci našimi partnerskými společnostmi.

Výběr z konferencí pořádaných ČMS:

ČMS se pravidelně podílí na pořádání následujících konferencí a workshopů:

Další konference, na jejichž organizaci se podílela ČMS:

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz