Konference českých matematiků

Jednota českých matematiků a fyziků - Matematická vědecká sekce

pořádá

Konferenci českých matematiků

24. - 26. června, Hotel Družba, Znojmo

Foto Znojmo

Fotografie z konference

Program konference

Konference bude zahájena v pondělí 24. června. Téhož dne ve večerních hodinách se bude konat valné shromáždění MVS JČMF spojené se zprávou o činnosti a hospodaření MVS a s volbou nového výboru.

V průběhu konference budou vyhlášeni vítězové soutěže o Cenu Matematické vědecké sekce JČMF pro mladé matematiky.

Program

Pondělí 24. června
15:00-16:30
Prof. RNDr. J. Nešetřil, DrSc. (Institut teoretické informatiky MFF UK)
Kombinatorické duality
16:30-18:00
Prof. R. Thomas (School of Mathematics, Georgia Institute of Technology)
Problém čtyř barev po 150 letech
19:00-21:00
Valné shromáždění MVS JČMF
Program:
  • Zahájení, volba návrhové a volební komise
  • Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu MVS
  • Zpráva o činnosti MVS
  • Zpráva o hospodaření a zpráva revizorů
  • Diskuse
  • Vyhlášení výsledků voleb členů výboru MVS a revizorů
Úterý 25. června
9:00-10:30
Prof. RNDr. J. Štěpán, DrSc. (Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK)
Teorie pravděpodobnosti a finanční matematika
11:00-12:30
Prof. RNDr. P. Drábek, DrSc. (Centrum aplikované matematiky FAV ZČU)
Matematické modelování visutých mostů - cesta od lineární k nelineární analýze
15:00-16:30
Prof. Dr. B. Wegner (Technische Universität Berlin)
Mathematics on its way into the information society - 10 years of efforts and projects
17:00-18:00
Prof. RNDr. J. Nešetřil, DrSc. (Institut teoretické informatiky MFF UK)
Matematická estetika
18:00-19:00
Degustace vín v Louckém klášteře
(Ochutnávaná vína je možno zakoupit v podnikové prodejně Znovínu a.s.)
19:30-21:00
Konferenční večeře v Moravském sklípku v Šatově
Menu: Plněná vepřová kapsa nebo přírodní kuřecí plátek nebo zapékaná brokolice.
21:00-23:00
Prohlídka archivu Moravského sklípku v Šatově a posezení u vína
Středa 26. června
9:00-10:00
RNDr. V. Albrecht, CSc. (Technologické centrum AV ČR)
Skýtají rámcové programy EU pro výzkum a vývoj příležitosti pro matematiky?
10:00-12:00
Oceněné práce soutěže mladých matematiků o Cenu Matematické vědecké sekce JČMF

Organizace konference a registrace

Hotel Dukla se nachází na levé straně silnice E59 za historickým centrem města i autobusovým a vlakovým nádražím ve směru na Vídeň. V blízkosti hotelu je zastávka Sídliště, kde staví linky č. 2, 4, 5, 6 a 7 MHD Znojmo.

Pro cestu z Brna lze využít například autobusy odjíždějící z nádraží na Zvonařce v 11:20 nebo 12:50 hod., podobně z Prahy odjíždí přímé autobusy v 7:30 a 10:40 hod.

Adresa: Hotel Dukla, Dukelská 139, Znojmo

Plan Znojma

Cena ubytování je 430 Kč za noc v jednolůžkovém pokoji a 330 Kč za noc a osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Ubytování si hradí účastníci sami na místě.

Konferenční poplatek ve výši 350 Kč je možné uhradit v hotovosti při příjezdu na konferenci nebo bankovním převodem ve prospěch účtu MVS JČMF č. 0200030319/0800 vedený u České spořitelny a.s. Zvýhodněný konferenční poplatek za včasnou platbu do 31. května 2002 činí 300 Kč. Pro specifikaci platby prosím použijte konstantní symbol 0308 a číslo vaší legitimace jako variabilní symbol. (Pokud vám variabilní symbol nebyl přidělen, kontaktujte B. Maslowského.) Poplatek zahrnuje organizační náklady konference. Nezahrnuje náklady na ubytování ani na stravování.

Pro registraci použijte tento registrační fomulář, popřípadě nám do 31. května 2002 zašlete vyplněnou konferenční přihlášku na adresu:
Bohdan Maslowski, (maslow@math.cas.cz), MÚ AV ČR, Žitná 25, 115 67 Praha 1

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte na výše uvedené adrese nebo na tel. (02) 22090732.

Seznam přihlášených účastníků

Valdimír Albrecht (Akademie věd ČR)
Jindřich Bečvář (Univerzita Karlova)
Zdeněk Boháč (Vysoká škola báňská)
Jiří Bouchala (Vysoká škola báňská)
Gary Bricher
Martin Čadek (Masarykova Univerzita)
Josef Daněček (Vysoké učení technické)
Pavel Drábek (Západočeská univerzita)
Jiří Fiala (Univerzita Karlova)
Jaroslav Flejberk
Jan Franců (Vysoké učení technické)
Eduard Fuchs (Masarykova Univerzita)
Daniel Hlubinka (Univerzita Karlova)
Karel Horák (Akademie věd ČR)
Martin Klazar (Univerzita Karlova)
Marie Kopáčková (České vysoké učení technické)
Daniel Kráĺ (Univerzita Karlova)
Jan Kratochvíl (Univerzita Karlova)
Jaromír Kuben (Vojenská akademie v Brně)
Ludmila Machačová (Univerzita Pardubice)
Ivo Marek (České vysoké učení technické)
Bohdan Maslowski (Akademie věd ČR)
Jaroslav Nešetřil (Univerzita Karlova)
Luboš Pick (Univerzita Karlova)
Libor Polák (Masarykova Univerzita)
Andrzej Proskurowski (University of Oregon)
Ludvík Prouza (Univerzita Pardubice)
Vladimír Puš (Česká zemedělská univerzita)
Jiří Rákosník (Akademie věd ČR)
Stefan Schwabik (Akademie věd ČR)
Jan Slovák (Masarykova Univerzita)
Svatoslav Staněk (Univerzita Palackého)
Věra Suchánková
Josef Štěpán (Univerzita Karlova)
Jiří Taufer (České vysoké učení technické)
Robin Thomas (Georgia Institute of Technology)
Milan Tvrdý (Akademie věd ČR)
Jiří Veselý (Univerzita Karlova)
Milena Votavová (Univerzita Pardubice)
Berd Wegner (Technische Universität Berlin)
Jaroslav Zemánek (Polish Academy of Sciences)
Karel Zimmermann (Univerzita Karlova)

Organizační výbor

Jiří Fiala, Jan Kratochvíl, Bohdan Maslowski a Jiří Rákosník.

Konferenci sponzoruje
Znovin

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz