ČMS

Stránka patřící ČMS

Evropská digitální matematická knihovna

EuDML logo
Evropskou digitální matematickou knihovnu vytvořilo konsorcium 14 partnerů z 9 zemí v rámci projektu částečně financovaného Evropskou komisí v&mbsp;programu EC Competitiveness and Innovation Framework Programme.

Czech Digital Mathematics Library


The Czech Digital Mathematics Library DML-CZ was created on the initiative of members of the CMS in frames of the project supported in 2005–2009 by the Academy of Sciences of the Czech Republic. DML-CZ provides a free access to digitized journals published by Czech institutions, selected conference proceedings and monographs and life work of eminent Czech Mathematicians.

Česká digitální matematická knihovna

logo DML-CZ
Česká digitální matematická knihovna DML-CZ vznikla z iniciativy členů ČMS v rámci projektu podporovaného v letech 2005–2009 Akademií věd ČR. DML-CZ volně zpřístupňuje v digitální podobě časopisy vydávané českými institucemi, vybrané sborníky konferencí a monografie a ve speciální sekci prezentuje díla významných osobností české matematiky.

Specialised groups

eu-maths-in.cz – Czech Network for Mathematics in Industry
Chair: Prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Department of Numerical Mathematics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, Czech Republic
strakos@karlin.mff.cuni.cz

Czech Society for Geometry and Graphics
Chair: Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Honorary Medal for Mathematics

The Honorary Medal for Mathematics is awarded to

  • Czech and Slovak specialists for their important contribution to development of the fields of mathematics and didactics of mathematics in the Czech Republic;
  • to eminent foreign specialists the fields of mathematics and didactics of mathematics who have had a long term collaboration with the institutions in the Czech Republic.

The medal is awarded by decision of the Council of the CMS.

The Czech Mathematical Society Prize for Young Researchers

The aim of the prize is to support undergraduate and graduate students and younger researchers in their interest in theoretical and applied mathematics.

The Czech Mathematical Society Prize is being awarded once in four years to at most four research papers or collections of research papers in theoretical or applied mathematics which have been published or accepted for publishing in peer-reviewed journals or conference proceedings within the last four years preceding the application for the competition.

Competition for university students in mathematical research

Competition for university students in mathematical research (SVOČ) is organized yearly by the Czech Mathematical Society in cooperation with the Slovak Mathematical Society, section of the Union of Slovak Mathematicians and Physicists.

As most of the competition is held in Czech or Slovak language, more detailed information is available only in Czech version of this page.

Structure

Contact

Czech Mathematical Society
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics
Sokolovská 83, 186 75, Praha 8
tel: +420-2-21913348
fax: +420-2-22323316
e-mail: predseda.cms@jcmf.cz
Identification number: 75154501

Executive Committee

Chair: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (MFF UK, Praha)
Vice-chairs:

Odborné skupiny

EU-MATHS-IN.CZ - Česká síť pro průmyslovou matematiku (ČMS)
Předseda: prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
Katedra mechaniky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
jaroslav.kruis@fsv.cvut.cz

Česká společnost pro geometrii a grafiku
Předseda: Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

Výsledky závěrečného kola SVOČ 2011

S1+S2 – Matematická analýza

1. místo – Martin Křepela, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

2. místo – Lenka Halčinová, UPJS Košice, Prírodovedecká fakulta

3. místo – Jakub Beran, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Výsledková listina 2010

Sekce S1 a S2   Matematická analýza

1. cenaCompactness of operators on weighted Banach function spaces
Eva Pernecká   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
2. cenaAlmost-compact embeddings
Lenka Slavíková   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Continuity of mappings of finite distortion

SVOČ v matematice 2009 – Výsledky závěrečného kola

S1. Matematická analýza – Teória funkcií a funkčných priestorov

  1. Martin Doležal (MFF UK Praha): sigma-porosity and Infinite Games
  2. Luděk Kleprlík (MFF UK Praha): Sobolevovy prostory a skládání zobrazení
  3. Martin Křepela (MFF UK Praha): Vztahy mezi prostory hölderovských funkcí

S2.

SVOČ 2008 – Výsledky závěrečného kola

S1+S2 – Matematická analýza

1. místo

Jan Březina, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Asymptotic properties of solutions to the equations of mathematical physics

2. místo

Petr Pošta, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Baireovské a harmonické funkce

3. místo

Eva Pernecká, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Sobolev embeddings in metric measure spaces

Výsledková listina

Výsledková listina

(S1) Matematická analýza – Teorie funkcí a funkčních prostorů

1. cena Ondřej Kurka O množinách fréchetovské subdiferencovatelnostiUK Praha, MFF
Katarína Quittnerová Homeomorfizmy v Sobolevovom priestore W1,n-1UK Praha, MFF
3.

SVOČ 2006/ŠVOČ 2006 – pořadí prací

SVOČ 2006

23.–25. května 2006, Bratislava, Častá-Papiernička


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce Sekce S1+S2 Matematická analýza

1. místo
Ondřej Kreml (MFF UK Praha)Osově symetrické proudění viskózní newtonovské tekutiny
2. místo
Milan Kolkus (MFF UK Praha)Choquetova teória a funkcionálny kalkulus
3.

SVOČ 2005/ŠVOČ 2005 – pořadí prací

SVOČ 2005

24.–26. května 2005, Nečtiny


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1+S2 Matematická analýza

1. místo
Michaela ČIKLOVÁ (MÚ SlU, Opava)Disproving conjectures of Akin and Kolyada on Li-Yorke sensitivity on minimal sets
Dušan POKORNÝ (MFF UK, Praha)Daugavetovy prostory a operátory
2.

SVOČ 2004/ŠVOČ 2004 – pořadí prací

SVOČ 2004

25.–27. května 2004, Brno


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Lukáš Poul (MFF UK Praha)Asymptotické chování řešení parciálních diferenciálních rovnic na neomezených prostorových intervalech
2. místo
Pavel Podbrdský (MFF UK Praha)Jemné vlastnosti sobolevovských funkcí
3.

Pages

Subscribe to RSS - ČMS
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz