SVOČ 2000 – pořadí prací

SVOČ 2000

5. května 2000, Ostrava


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Jakub Duda (MFF UK Praha)On inverses of d-convex mappings
Jan Rychtář (MFF UK Praha)Duální normy, které jsou uniformně rotundní v každém směru
2. místo
Radek Erban (MFF UK Praha)O jednom stacionárním problému teorie stlačitelného proudění
Petra Šindelářová (MÚ SU Opava)A countrexample to a statement concerning Ljapunov stability

Sekce S2 Aplikovaná analýza

1. místo
David Just (MFF UK Praha)Matematický model vzniku a relaxace napětí ve skle
Petr Nečesal (FAV ZČU Plzen)Zobecněné spektrum okrajových úloh pro rovnici nosníku
2. místo
David Horák (FEI VŠB-TU Ostrava)Duality-based domain decomposition with natural coarse-space for variational inequalities and its parallel implementation
Miroslav Urbánek (FS VUT Brno)Princip maxima v úloze o energeticky optimální jízdě vlaku

Sekce S3 Pravděpodobnost a statitika

1. místo
Petr Kaňovský (PřF MU Brno)Kompartmentová analýza
2. místo
Lenka Koblížková (MFF UK Praha)Dvouvýběrové podmíněné pořadové testy v analýze přežití
3. místo
Arnošt Komárek (MFF UK Praha)Statistické modely vhodné k diskriminaci

Sekce S4 Matematické struktury a informatika

1. místo
Marek Janata (MFF UK Praha)Pakovací matroidy
2. místo
Petr Cintula (FJFI ČVUT Praha)The LP and LP1 propositional and predicate logics
Daniel Kráľ (MFF UK Praha)Algebraic and uniqueness properties of parity ordered binary decision diagrams and their generalization
3. místo
Radomír Perzina (OPF SU Karviná)Využití genetických algoritmů při optimalizaci portfolia
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz