SVOČ 2001 – pořadí prací

SVOČ 2001

17.–18. května 2001, Opava


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Petr Honzík (MFF UK Praha)Wolffův potenciál na kvazimetrickém prostoru.
Petra Šindelářová (MÚ SU Opava)Couterexamples to Sharkovsky's conjectures concerning maps with zero
2. místo
David Opěla (MFF UK Praha)Spaces of functions with bounded and vanishing mean
3. místo
Jiří Benedik (FAV ZČU Plzeň)Sturmova-Liouvilleova úloha pro biharmonický operátor
Petr Vodstrčil (PřF MU Brno)O jedné tříbodové okrajové úloze pro diferenciální rovnici druhého řádu s deformovaným argumentem

Sekce S2 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

1. místo
Zbyněk Pawlas (MFF UK Praha)Centrální limitní věty ve stochastické geometrii
2. místo
David Hampel (PřF MU Brno)Programová implementace AR modelu pro mnohoznačné časové řady
Jan Kalina (MFF UK Praha)Některé skorové testy pro hodnocení kontingenčních tabulek

Sekce S3 Matematické struktury

1. místo
Robert Šámal (MFF UK Praha)Nenulové toky
2. místo
Zdeněk Dvořák (MFF UK Praha)Vlastnosti polynomu propletení
Jan Kara, Daniel Král (MFF UK Praha)Minimum degree and the number of chords
David Stanovsky (MFF UK Praha)Homomorfní obrazy subdirektně ireducibilnich algeber
3. místo
Alžběta Haková (MÚ SU Opava)Vztah mezi variačností a uzavřeností pro (n+1)-formy 1. řádu
Přemysl Jedlička (MFF UK Praha)Svazy dělitelnosti pletenců a semidirektní součiny

Sekce S4 Teoretická informatika

1. místo
Jan Bouda (FI MU Brno)Entanglement swapping between multi-quidit systems
Daniel Král (MFF UK Praha)Mixed hypergraphs
2. místo
Petr Cintula (FJFI ČVUT Praha)The LΠ and LΠ½ logics
Jan Strejček (FI MU Brno)Models of infinite-state systems with constraints
3. místo
Jakub Černý, Jan Kára
Daniel Král, Pavel Podbrdský
Miroslava Sotáková, Robert Šámal (MFF UK Praha)O počtu průsečíků dvou mnohoúhelníků

Sekce S5 Aplikovaná matematika

1. místo
Jan Zich (FJFI ČVUT Praha)Voronoiovo dláždění kvazi-krystalů
Martin Zoubek (MFF UK Praha)Adaptivní metody pro řešení třírozměrného proudění
2. místo
Petr Kundrát (FSI VUT Brno)Konstrukce optimálního řízení rakety s maximálním doletem
3. místo
Michal Krchňák (PřF OU Ostrava)Evoluční strategie v globální optimalizaci
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz