SVOČ 2002/ŠVOČ 2002 – pořadí prací

SVOČ 2002

13.–15. května 2002, Praha


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Jan Vybíral (MFF UK Praha)Optimality of function spaces for boundedness of linear operators and Sobolev embeddings
2. místo
Marek Lampart (MÚ SU Opava)Two types of chaos and relation between them
Vít Špinka (MFF UK Praha)Konstrukce neseparabilního polynomiálně reflexivního Banachova prostoru

Sekce S2 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

1. místo
Michal Vyoral (MFF UK Praha)Frakcionalní Brownův pohyb
2. místo
Miloš Kopa (MFF UK Praha)Úžitkové funkce so zmenami
Ľubomír Schmidt (FMFI UK Bratislava)Model špekulatívnych menových útokov
3. místo
Mária Alexová (FMFI UK Bratislava)Dvojfaktorové modely derivátov úrokových mier so stochastickou volatilitou
Svatava Vyvialová (MFF UK Praha)Stabilita v úlohách vícekriteriálního stochastického programování
Čestné uznání
Matěj Stránský (MFF UK Praha)Vliv výpočetních podkladů v životním pojištění

Sekce S3 Matematické struktury

1. místo
Alžběta Haková (MÚ SU Opava)The structure of variational first-order partial differential equations
Jan Štola (MFF UK Praha)Viditelnostní reprezentace úplných grafů
2. místo
Diana Piguetová (MFF UK Praha)Infinite coloring of the finite subsets of the natural numbers
Milan Tuhársky (PF UPJŠ Košice)Analógia Kotzigovej vety pre veľké normálne mapy
3. místo
Jakub Černý, Zdeněk Dvořák, Vít Jelínek, Jan Kára, Pavel Podbrdský (MFF UK Praha)Hrací barevnost orientovaných grafů

Sekce S4 Teoretická informatika

1. místo
Jan Kára (MFF UK Praha)Horní odhad na velikost read-once binárních rozhodovacích diagramů pro problém EAR_n
Branislav Kusý (FMFI UK Bratislava)Algorithm determining the maximal genus of signed graphs
2. místo
Richard Kráľovič (FMFI UK Bratislava)Time and space complexity of reversible pebbling
3. místo
Martin Králik (FMFI UK Bratislava)Some properties of deterministic g-systems
Čestné uznání
Barbara Klimszová (ÚI SU Opava)PM-kolonie

Sekce S5 Aplikovaná matematika

1. místo
Karel Švadlenka (MFF UK Praha)Řešení rovnic popisujících příjem živin kořeny rostlin
2. místo
Tomáš Fürst (MFF UK Praha)Vnitřní strukturalizace v deformovaných materiálech
Josef Uchytil (MFF UK Praha)Gaussova kvadratura na kruhu a kouli
3. místo
Tomáš Neustupa (MFF UK Praha)Numerické řešení proudění profilovými mřížemi
Mariana Remešíková (FMFI UK Bratislava)Použitie numerických metód v ulohách infiltrácie
Čestné uznání
Peter Sebestyén (MÚ SU Opava)Multiple robots in space: an adaptive eco-grammar model
Miriam Švaralová (FPV UMB Banská Bystrica)Matematické metódy denotačnej analýzy
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz