SVOČ 2003/ŠVOČ 2003 – pořadí prací

ŠVOČ 2003

27.–29. května 2003, Banská Bystrica


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Juraj Földes (FMFI UK Bratislava)Periodic solution in superlinear time dependent parabolic problems
2. místo
Miroslav Bulíček (MFF UK Praha)Dynamické systémy v mechanice nestlačitelných tekutin
3. místo
Jan Březina (MFF UK Praha)Vhodné třídy oblastí pro tvarovanou optimalizaci stlačitelného proudění

Sekce S2 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

1. místo
Marek Omelka (MFF UK Praha)Lokálně nejsilnější testy a jejich srovnání s klasickými testy
2. místo
Ján Somorčík (FMFI UK Bratislava)Aproximace hustot a distribučních funkcí některých rozdělení exponenciálního typu
Alexandra Csajková (FMFI UK Bratislava)Kalibrace modelů vývoje úrokové míry stochastickou volatilitou
3. místo
Petr Šimeček (MFF UK Praha)On the minimal probability of intersection of dependent events
Eliška Kozáková (MFF UK Praha)Matematika dluhopisových cenných papírů

Sekce S3 Matematické struktury

1. místo
Jakub Černý, Zdeněk Dvořák,
Vít Jelínek, Jan Kára (MFF UK Praha)Noncrossing hamiltonian paths in geometric graphs
2. místo
Renáta Otáhalová (MÚ SU Opava)The simplest subspace of generators of the 2x2 matrix algebra M2(C)
3. místo
Róbert Vlačuha (PF UPJŠ Košice)Netrasovatelné objížďkové grafy s předepsanou barevností
Alžběta Haková (MÚ SU Opava)Variational integrating factor for first-order PDE

Sekce S4 Teoretická informatika

1. místo
Tomáš Brázdil (FI MU Brno)Model checking of RegCTL
2. místo
Martin Pergel (MFF UK Praha)Zubatost polygon-circle grafů
3. místo
Petr Ambrož (FJFI ČVUT Praha)Číselné soustavy spojené s Pisotovými čísly
Jan Kára (MFF UK Praha)Triangle packing in chordal graphs
Radek Pelánek (FI MU Brno)Distributed model checking for certain types of LTL properties

Sekce S5 Aplikovaná matematika

1. místo
Jan Koutný, Václav Kučera
Martin Mádlik (MFF UK Praha)Numerické řešení stlačitelného třírozměrného proudění
Iveta Ulrychová (MFF UK Praha)Urychlení konvergence metody GMRES
2. místo
Tomáš Pospíšil (VUT Brno)Matematické modelování kompozitního materiálu s náhodnou strukturou
Martin Zítka (MFF UK Praha)Higher-order finite element method for systems of nonlinear differential equations
3. místo
Valdemar Melichar (FMFI UK Bratislava)Jednorozměrný model toku krve v cévě a jeho numerické řešení
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz