SVOČ 2008 – Výsledky závěrečného kola

S1+S2 – Matematická analýza

1. místo

Jan Březina, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Asymptotic properties of solutions to the equations of mathematical physics

2. místo

Petr Pošta, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Baireovské a harmonické funkce

3. místo

Eva Pernecká, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Sobolev embeddings in metric measure spaces

S3+S4 – Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika

1. místo

Jan Novotný, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
Stochastic Programming applied to Aggregate Blending

Martin Schenk, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Estimation of parameters from windowed particle processes

3. místo

Lenka Grmanová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Asymptotické metódy oceňovania ázijských typov finančných derivátov

Čestné uznání

Martin Takáč, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Analýza parciálnych diferenciálnych rovníc so stochastickou difúziou

S5 – Algebra, topologie a geometrie

1. místo

Ľudovít Balko, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Výška tretej kanonickej Stiefelovej-Whittneyho triedy Grassmanovej variety štvorrozmerných podpriestorov euklidovského priestoru

2. místo

Vít Tuček, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Vyšší symetrie Laplaceova operátoru

Veronika Trnková, Přírodovědecká fakulta MU Brno
Rozšířený Stickelbergerův ideál kompozita bicyklického a imaginárního kvadratického tělesa

Čestné uznání

Kateřina Samková, Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň
Surfaces and their representation and approximation for technical application

Michal Repiský, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Sústavy lineárnych rovníc nad extremálnymi algebrami

S6 – Teorie grafů a kombinatorika

1. místo

Tomáš Gavenčiak, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Cop-win graphs with maximal capture-time

2. místo

Edita Rollová, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Nikde-nulové toky na šikmom karteziánskom súčine grafov

3. místo

Pavel Klavík, Jozef Jirásek, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Recoloring k-degenerate graphs

S7 – Teoretická informatika

1. místo

Robert Ganian, Fakulta informatiky MU Brno
Automata formalization for graphs of bounded rank-width

2. místo

Martin Šumák, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Triedenie v metrických priestoroch

3. místo

Ondřej Bílka, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Grid subsets with no large convexly independent subset

Michal Rjasko, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Properties of Cryptographic Hash Functions

S8 – Aplikovaná informatika

1. místo

Martin Ilčík, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Semi-Global Visual Analysis of Multivariate Flow Simulation Data

2. místo

Ondrej Moriš, Fakulta informatiky MU Brno
Route-Planning in Huge Graphs

Hana Druckmüllerová, Fakulta strojního inženýrství VUTB Brno
A method for visualization of high phase gradients in a microscopic image

3. místo

Daniel Beneš, Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU Opava
Analýza mikrosatelitů vinné révy

Čestné uznání

Jana Kravalová, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Určování typu jednoslovné pojmenované entity

Jan Procházka, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Vizualizace molekul popsaných v ženevském názvosloví

S9+S10 – Aplikovaná matematika

1. místo

Zdeněk Kunický, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
The calculation of magnetic field distribution in nonlinear anisotropic media

2. místo

Jaroslava Prokopová, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Numerical solution of compressible flow

3. místo

Michal Pospíšil, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava
Nespojité mechanické systémy

Karel Tůma, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Hierarchie modelů nestlačitelných tekutin rychlostního typu a její použití k popisu deformace geofyzikálních materiálů

Čestné uznání

Jan Heyda, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Interaction between positively charged amino acids and halide anions

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz