Výsledková listina 2010

Sekce S1 a S2   Matematická analýza

1. cenaCompactness of operators on weighted Banach function spaces
Eva Pernecká   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
2. cenaAlmost-compact embeddings
Lenka Slavíková   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Continuity of mappings of finite distortion
Daniel Campbell   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
3. cenaIntegrable and Superintegrable Systems in Quantum Mechanics on a Lattice
Zdeněk Kabát   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Čestné uznáníO Flettovej vete o stredných hodnotách
Jana Molnárová   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

 

Sekce S3 a S4   Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika

1. cenaPLIFs on Separable Metrizable Topological Spaces
Pavel Kříž   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
2. cenaMatematicko-statistické metody klasifikace signálů (aplikace v akustické emisi)
Zuzana Farová   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Weak solutions to stochastic differential equations
Martina Hofmanová   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
3. cenaDekompozičné algoritmy na rovnomerné generovanie na povrchu a vo vnútri gulí v Lebesgueových priestoroch
Vladimír Lacko   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Mean-risk modely s logaritmicko-normálním rozdělením výnosů
Václav Kozmík   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Čestná uznání Hĺbka funkcionálnych dát
Stanislav Nagy   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Daň z příjmu jako hra
Martin Chvoj   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

 

Sekce S5   Matematické struktury – Algebra, topologie a geometrie

1. cenaNisan-Wigderson generators in proof systems with forms of interpolation
Ján Pich   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Small left distributive quasigroups
Jan Vlachý   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
3. cenaOn the Eigenvalue Problem for a Particular Class of Jacobi Matrices
František Štampach   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Čestná uznáníOn decidability of some classes of Stone algebras
Martin Adamčík   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Zväzy s relatívne Stoneovými zväzmi kongruencií
Daniela Guffová   Fakulta prírodných vied, UMB Banská Brystrica
Bézierove krivky a ich vlastnosti v Minkowského priestore
Barbora Gallusová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Abelovské a silně abelovské algebry
Marek Scholle   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha

 

Sekce S6   Matematické struktury – Teorie grafů a kombinatorika

1. cenaSamodlážditelné simplexy
Zuzana Safernová   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
2. cenaPlanar Graph Emulators: Fellows Conjecture
Martin Derka   Fakulta informatiky, MU Brno
3. cenaZlomkové defektné zafarbenie vonkajškovo-planárnych grafov
Zuzana Farkasová   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice
Trhy s domami
Michal Repiský   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice

 

Sekce S7   Teoretická informatika

1. cenaneudělena
2. cenaBiological sequence annotation with hidden Markov models
Michal Nánási   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Reversal of Regular Language and State Complexity
Juraj Šebej   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice
3. cenaBeta-numerační soustavy se zápornou bází
Daniel Dombek   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Superimposing Multiple Structures and Exploring Protein Binding Sites
David Sehnal   Fakulta informatiky, MU Brno
Čestné uznáníEquiloaded Automata
Ivan Kováč   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava

 

Sekce S8   Aplikovaná informatika

1. cenaAutomatická rekonštrukcia 3D modelu ľudskej hlavy z fotografií
Peter Kán   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
2. cenaNeighbour-based intrusion detection in wireless sensor networks
Lukáš Folkman   Fakulta informatiky, MU Brno
3. cenaSegmentation and classification of fine art paintings
Zuzana Haladová   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Extrakcia informácií zo štruktúrovaných webových zdrojov
Peter Kál   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice
Čestná uznáníDrawin: Autentifikácia pomocou gesta
Róbert Hájek   Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice
3D Webpages
Peter Paulis   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava

 

Sekce S9 a S10   Aplikovaná matematika

1. cenaInterakce proudící tekutiny a elastického tělesa
Adam Kosík   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Metody degenerované difuze při počítačovém zpracování obrazu a jejich aplikace
Radek Máca   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
2. cenaPhase-correlation based image registration
Hana Druckmüllerová   Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno
Hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie
Jozef Urbán   Stavebná fakulta, STU Bratislava
3. cenaMatematické modelování mikrostruktur při fázových přechodech
Petr Dvořák   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Flood Simulation of Cities
Michal Chládek   Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK Bratislava
Čestná uznáníModeling of cartilage growth on biodegrabile scaffold under mechanical loading
Jakub Kozák   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
Numerická simulace proudění roztoku s proměnnou hustotou v porézním prostředí
Ondřej Polívka   Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Interaction of compressible fluid with bodies
Petr Šimánek   Matematicko-fyzikální fakulta, UK Praha
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz