Výsledky závěrečného kola SVOČ 2011

S1+S2 – Matematická analýza

1. místo – Martin Křepela, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

2. místo – Lenka Halčinová, UPJS Košice, Prírodovedecká fakulta

3. místo – Jakub Beran, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

S3+S4 – Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika

1. místo – Šárka Kotalíková, ZČU Plzeň, Fakulta aplikovaných věd

2. místo – Stanislav Nagy, UK, Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

2. místo – Zuzana Zíková, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

S5 – Algebra, topologie a geometrie

1.-2. místo – Jan Vysoký, ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

1.-2. místo – Daniela Guffová, UMB Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied

3. místo – Monika Havelková, OU Ostrava, Přírodovědecká fakulta

S6 – Teorie grafů a kombinatorika

1. místo – Martin Balko, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

2. místo – Ján Kováč, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

2. místo – Matěj Klusáček, MU Brno, Fakulta informatiky

3. místo – Ondřej Bílka, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

S7 – Teoretická informatika

1. místo – Peter Kostolanyi, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

2. místo – Martin Kupec, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

3. místo – Tomáš Vávra, ČVUT Praha, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

3. místo – Martin Králik, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Čestné uznání – Ladislav Rampášek, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

S8 – Aplikovaná informatika

1. místo – Petr Sloup, MU Brno, Fakulta informatiky

1. místo – Tomáš Kovačovský, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

3. místo – Jaroslav Blanář, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

3. místo – Matej Hudák, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

3. místo – Tomáš Grísa, VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství

Čestné uznání – Júlia Kučerová, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Čestné uznání – Miroslav Ille, SU Opava, Filozoficko-přírodovědecká fakulta

S9 – Numerická analýza

1. místo – Michal Smíšek, STU Bratislava, Stavebná fakulta

2. místo – Jan Zapletal, VšB-TU, Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

2. místo – Róbert Špir, STU Bratislava, Stavebná fakulta

3. místo – Ján Eliáš, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

S10 – Matematické modely dynamiky

1. místo – Lukáš Vermach, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

2. místo – Miroslav Kuchta, UK Praha, Matematicko-fyzikální fakulta

3. místo – Veronika Bernhauerová, SU Opava, Matematický ústav

3. místo – Peter Dižo, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

3. místo – Vladimír Novák, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky


X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz