Jste zde

Matematická olympiáda a řešitelské strategie

Kolokvium při příležitosti životního jubilea RNDr. Pavla Leischnera, Ph.D.

RNDr. Pavel Leischner, Ph.D. působí od roku 1994 na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Před tím vyučoval matematiku a fyziku na Gymnáziu ve Strakonicích. Dlouhodobě a soustavně se věnuje práci pro Matematickou olympiádu, především tvorbě úloh, také ale přípravě žáků na tuto soutěž. Je členem Ústřední komise Matematické olympiády a působí rovněž v redakční radě časopisu Matematika, fyzika, informatika. Odborně se zaměřuje na didaktiku matematiky, především pak výuku geometrie. Je autorem monografie "Geometrická zobrazení" a několika desítek článků v domácích i zahraničních časopisech a ve sbornícíh konferencí.

Program kolokvia:

14:00-14:15 / Zahájení

14:15-15:00
Co mi usnadňovalo matematické poznávání
RNDr. Pavel Leischner, Ph.D.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

15:00-15:30 / Přestávka na kávu

15:30-16:15
Neúplné řešení, nebo nepromyšlené zadání?
RNDr. Karel Horák, CSc.
Matematický ústav AV ČR, Praha

16:15-17:00
Překvapivá řešení úloh MO
doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno

Místo konání: 
Posluchárna J227 Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.
Datum konání: 
6. Červen 2019 - 14:00 - 17:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz