You are here

Miroslav Haviar (PdF UP Olomouc) Eight-thousanders of Number Theory

Cyklus seminářů katedry matematiky Pedagogické fakulty UP v Olomouci

Místo konání: 
učebna P28, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc,
Datum konání: 
28. November 2017 - 13:15
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz