You are here

Výbor a kontrolní komise JČMF pro období 2022-2026

Předsednictvo výboru JČMF

Předsedkyně JČMF A. Šolcová
Předsedkyně JČMF A. Šolcová

Předsedové poboček JČMF

 • Brno: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., PedF MUNI
 • České Budějovice: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D., PedF JČÚ
 • Hradec Králové: doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., PřF UHK
 • Jihlava: Mgr. Marie Krejčová, Gymnazium Jihlava
 • Karlovy Vary: RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb
 • Liberec: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D., FP TUL
 • Olomouc: prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., PřF UPOL
 • Opava: PaedDr. Jiří Duda
 • Ostrava: prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D., FEI VSB
 • Pardubice: Ing. Dušan Čermák, Ph.D., DFJP UPCE
 • Plzeň: Prof. RNDr. Tomáš Kaiser, DSc., FAV ZČÚ
 • Praha: RNDr. Filip Křížek, Ph.D., UJF AV ČR
 • Středočeská: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D., MFF UK
 • Ústí nad Labem: PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D., PřF UJEP
 • Zlín: Ing. Michal Heczko, MBA, Gymnázium a Jazyková škola Zlín

Ostatní členové výboru JČMF

 • doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D., MFF UK, Praha
 • doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D., Ústav fyziky, FEKT, VUT, Brno
 • doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., Katedra fyziky FJFI ČVUT v Praze
 • RNDr. Pavel Calábek, Ph.D., Katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci
 • RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc., ÚJF AV ČR, Řež u Prahy
 • Mgr. Roman Hašek, Ph.D., Katedra matematiky PdF JU v Českých Budějovicích
 • PhDr. Michaela Kaslová, Katedra matematiky, PedF UK, Praha
 • PhDr. Michal Musílek, Ph.D., PřF, Univerzita Hradec Králové
 • Mgr. Petr Otipka, Ph.D., Katedra matematiky a DG, VŠB-TU Ostrava
 • Ing. Jan Pospíšil, Ph.D., Katedra matematiky, FAV ZČU v Plzni
 • RNDr. Jana Slezáková, Ph.D., Katedra experimentální fyziky PřF UP v Olomouci
 • Mgr. Miroslav Staněk, Střední škola André Citroena, Boskovice
 • Mgr. Ing. Jakub Šolc, Ph.D., Katedra softwarového inženýrství, FIT ČVUT v Praze
 • prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D., Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK, Praha
 • RNDr. Petra Vondráková, Ph.D., Katedra aplikované matematiky, VŠB-TU Ostrava
 • Mgr. Antonín Wižďálek, Gymnázium a Hudební škola hl.m. Prahy

Náhradníci

 1. Mgr. David Brebera, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
 2. Mgr. Helena Durnová, Ph.D., Katedra matematiky, PdF MU Brno
 3. Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D., katedra algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Kontrolní komise JČMF

 • Předseda: RNDr. Karel Lepka, Ph.D., Katedra matematiky PdF MU Brno.
 • Členové:
  • Ing. Dušan Čermák, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
  • RNDr. Eva Zelendová, Ph.D., Vysoká škola AMBIS, Praha.

Výbory předchozích období 2018-2022, 2014-2018, 2010-2014, 2006-2010, 2002-2006, 1999-2002.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz