You are here

2011: Cernská odyssea -dlouho očekávaný Higgsův boson i nečekaně rychlá neutrina.

Přednáška Miroslava Šulce bude součástí plánovaného slavnostního odpoledne ke 150. výročí JČMF.

Rok 2011 v Evropském středisku jaderných výzkumů - CERN přinesl pro fyziku dvě události, které mohou mít zásadní význam pro fyziku 21.století. Předběžné výsledky objevu Higgsova bosonu znamenají potvrzení a dovršení nejobecnější teorie dosavadního fyzikálního výzkumu -  standardního modelu částic a interakcí. Na druhé straně prezentovaný (ale zatím nepotvrzený) objev nadsvětelné rychlosti neutrin je signálem, že by mohla existovat fyzika za mezemi v současnosti uznávané teorie relativity. V přednášce bude prezentována cesta, jak se experimentálně k daným výsledkům došlo.

Datum přednášky bude upřesněno (plánujeme ji na duben až červen).

Místo konání: 
Liberec
Datum konání: 
2. April 2012 - 0:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz