You are here

Opavské setkání s matematikou a fyzikou V

Pátý ze série seminářů pro středoškolské studenty a učitele věnovaných zajímavým otázkám matematiky, fyziky a astronomie. Seminář se uskuteční opět ve spolupráci s Matematickým ústavem Slezské univerzity v rámci tzv. "matematických pátků". "Opavská setkání" si připomínají 150. let od založení JČMF.

Program:

  • 8:30-10:00 Petr Blaschke: Ptolemaiův geocentrický model
  • 10:15-11:45 Jana Kopfová: Tvoríme fraktály
  • 12:00-13:30 Martin Blaschke: Pátrání po vyšších dimenzích
Místo konání: 
Slezská univerzita v Opavě (budova rektorátu), Na Rybníčku 626/1, Opava
Datum konání: 
5. October 2012 - 8:30 to 14:00
Složka JČMF: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz