ČMS opět podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegyň a kolegů a v matematice, nabízí ČMS možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty.

Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 5. 2016 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na adresu

predseda.cms@jcmf.cz.

Forma návrhu není pevně předepsána, návrh by měl v každém případě obsahovat:

  • popis aktivity (název, termín, místo konání, organizátoři, popis činnosti),
  • návrh rozpočtu celé akce a očekávanou výši příspěvku,
  • jak se budou na aktivitě podílet mladí (např. uvedením věku organizátorů či očekávaného věku účastníků).

Návrhy posoudí výbor ČMS a do 30. 6. 2016 oznámí navrhovatelům, zda jejich aktivita získá podporu.

Při posuzování budou upřednostněny aktivity:

  • související s odbornými zájmy ČMS, resp. JČMF, tedy primárně zaměřené na matematiku,
  • (spolu)pořádané ČMS, resp. JČMF,
  • kde i mezi organizátory dominují mladí.

Ve svém návrhu prosím zohledněte následující skutečnosti: Příspěvek je určen pro aktivity pořádané v akademickém (školním) roce 2016-2017. Příspěvek je možné použít na organizační náklady (např. materiál, jízdné, poštovné, pronájmy, ceny pro soutěžící), nikoli však na osobní odměny pro organizátory. Náklady budou proplaceny (fakturoa dodavateli, v hotovosti, případně převodem na účet) po předání účetních (daňových) dokladů hospodáři ČMS.

Seznam akcí podpořených v prvním ročníku soutěže. Pro druhý ročník se celková podpora poskytnutá ČMS bude opět pohybovat v rozmezí 30-40 tisíc Kč.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz