Soutěž o Cenu České matematické společnosti

Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, vyhlašuje

Soutěž o Cenu České matematické společnosti.

Cílem udělování cen ČMS je podpořit zájem studentů, doktorandů a mladších vědeckých pracovníků o teoretickou a aplikovanou matematiku.

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Cena může být udělena jen za práci nebo soubor prací, u nichž soutěžící uvedl (-a,-i) afiliaci instituce se sídlem v ČR. Žádný z autorů prací přihlášených do soutěže nesmí v roce uzávěrky soutěže přesáhnout věk 35 let.

Pravidla soutěže a předchozí laureáty je možno najít na adrese https://jcmf.cz/?q=cz/node/606

Přihlášky do soutěže o Cenu ČMS v ročníku 2021/2022

  • Termín přihlášení prací (uzávěrka) do ročníku 2021/2022 soutěže je 31. leden 2022.
  • Přihlášky a soutěžní práce se zasílají elektronicky na adresu pick@karlin.mff.cuni.cz
  • V přihlášce je nutno uvést údaje o autorovi/autorech (jméno a příjmení, tituly a vědecké hodnosti, datum narození, adresa do zaměstnání nebo do školy). V případě, že to není zřejmé ze zaslaných prací, je potřeba zaslat další doklady prokazující kdy a kde byla/y práce publikována/y či přijata/y k publikaci.
  • V tomto ročníku soutěže budou výsledky vyhlášeny na připravované XIV. Konferenci českých matematiků pořádané v dubnu 2022.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz