Jste zde

Kvantová mechanika a realita

Jednota českých matematiků a fyziků, p. s. České Budějovice, Vás srdečně zve na přednášku doc. RNDr. Josefa Blažka, CSc. z katedry aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma Kvantová mechanika a realita.

Kvantová mechanika a realita
doc. RNDr. Josef Blažek, CSc.
Katedra aplikované fyziky a techniky, PF JU V Českých Budějovicích

Kvantová mechanika radikálně změnila náš pohled na fyzikální realitu. Ačkoli jsou její zákony důkladně ověřeny, je stále otevřenou otázkou, jak interpretovat některé jejich důsledky. Až do roku 1964 se mnoho fyziků spokojovalo s postojem, že problémy s interpretací kvantové teorie představují nepodstatný filosofický balast. Avšak článek Johna Bella z roku 1964 ukázal, že odpovědi na některé zdánlivě čistě filozofické otázky, spojené s kvantovou mechanikou, mají konkrétní fyzikální důsledky, které mohou být experimentálně testovány. Testy, potvrzující existenci jevů, odporujících „zdravému rozumu“, probíhají dnes ruku v ruce s rychlým technologickým rozvojem. V roce 2022 byla třem vědcům za podobné experimenty udělena Nobelova cena za fyziku.
Ačkoli kvantová mechanika způsobila revoluci v našem nahlížení na charakter fyzikálních zákonů, je dosud neřešenou otázkou, zda a jak tento její pohled promítnout do základního fyzikálního vzdělávání.

Místo konání: 
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10, posluchárna J227
Datum konání: 
25. Duben 2023 - 15:00
Webové stránky akce: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz