X. konference českých matematiků

Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků

pořádá

X. konferenci českých matematiků

7. - 9. června 2006, Gymnázium Jevíčko

Foto
Jevicko

Fotografie z konference poskytl J. Franců

Program konference

Konference bude zahájena ve středu 7. června. Téhož dne ve večerních hodinách se bude konat valné shromáždění ČMS JČMF spojené se zprávou o činnosti a hospodaření ČMS a s volbou nového výboru.

V průběhu konference budou vyhlášeni vítězové soutěže o cenu České matematické společnosti pro mladé matematiky.

Program

Středa 7. června
15:00-16:30
Doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. (Katedra aplikované matematiky MFF UK)
Umění počítat a mocninné řady
17:00-18:00
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR)
DMLCz a další projekty digitalizace matematických textů
19:00-21:00
12. valné shromáždění ČMS JČMF
Program:
 • Zahájení, volba návrhové a volební komise
 • Vyhlášení vítězů soutěže o cenu ČMS
 • Zpráva o činnosti ČMS
 • Zpráva o hospodaření a zpráva revizorů
 • Diskuse
 • Vyhlášení výsledků voleb členů výboru ČMS a revizorů
Čtvrtek 8. června
9:00-10:30
Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. (Ústav matematiky, FSI VUT)
Matematika, která je vidět, aneb matematické metody vizualizace sluneční korony
11:00-12:30
Prof. David Preiss (University College London)
Singularity v klasickém variačním počtu
15:00-16:00
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR)
Co je EMS a co má být ERC?
16:15-17:45
Doc. RNDr. Roman Nedela, CSc. (Matematický ústav SAV)
Regulárne mapy - matematické objekty integrujúce rôzne oblasti matematiky
18:00-19:00
Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. (Katedra didaktiky matematiky MFF UK)
Vzpomínka na Vladimíra Kořínka (1899-1981)
19:30-22:00
Společenský večer v jevíčském "Zámečku" - klavír, víno a drobné občerstvení zajištěno.
Pátek 9. června
9:00-10:30
RNDr. Martin Markl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR)
Aplikace homologické algebry v matematické fyzice
10:30-12:30
Oceněné práce soutěže mladých matematiků o cenu České matematické společnosti

Organizace konference a registrace

Konference proběhne v aule Gymnázia Jevíčko (adresa: Gymnázium Jevíčko, A. K. Vitáka 452, Jevíčko).

Pro potřeby konference je rezervováno ubytování v následujících hotelech a ubytovnách:

 • Domov mládeže Gymnázia Jevíčko (adresa: Nerudova 557, tel.: 461 327 806, kapacita 40 lůžek)
  Cena za nocleh ve čtyřlůžkovém pokoji je 130 Kč.
 • Hotel Morava (adresa: Palackého náměstí 12, tel: 461 325 135, kapacita 30 lůžek), ceník ubytování.
  Při dostatečném zaplnění hotelu je předběžně dohodnutá cena za nocleh v dvou- až čtyřlůžkových pokojích na cca 300 Kč.
 • Hotel Alster (adresa: Pivovarská 107, tel: 461 325 691, kapacita 13 lůžek)
  Cena noclehu ve dvou a třílůžkových pokojích je předběžně 350 Kč.

Domov mládeže dále nabízí celodenní stravování - snídaně, oběd, večeře za 120 Kč.

Ubytování si hradí účastníci sami na místě. Pro rezervaci si zvolte upřednostňovaný hotel v registračním formuláři. Lůžka budou rezervována prostřednictvím ČMS dle pořadí přihlášek a volné kapacity.

Konferenční poplatek činí 300 Kč
Členům ČMS a studentům nabízíme zvýhodněný konferenční poplatek za včasnou platbu do 22. května 2006 ve výši 150 Kč.

Konferenční poplatek je možné uhradit v hotovosti při příjezdu na konferenci nebo bankovním převodem ve prospěch účtu ČMS JČMF č. 0200030319/0800 vedený u České spořitelny a.s. Pro specifikaci platby prosím použijte konstantní symbol 0308 a číslo vaší legitimace jako variabilní symbol. (Pokud vám variabilní symbol nebyl přidělen, kontaktujte L. Picka.) Konferenční poplatek zahrnuje pouze organizační náklady konference, čili nezahrnuje náklady na ubytování ani na stravování.

Pro registraci použijte tento registrační fomulář, popřípadě nám do 22. května 2006 zašlete vyplněnou konferenční přihlášku na adresu:
Jiří Fiala, ČMS JČMF / KAM MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1.

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte na výše uvedené adrese nebo na tel. 221 914 322.

Seznam přihlášených účastníků

Jindřich Bečvář (Univerzita Karlova)
Jiří Benedikt (Západočeská univerzita)
Martin Čadek (Masarykova univerzita)
Pavel Drábek (Západočeská univerzita)
Jiří Fiala (Univerzita Karlova)
Jan Foniok (Univerzita Karlova)
Jan Franců (Vysoké učení technické)
Petr Girg (Západočeská univerzita)
Petr Gurka (Česká zemědělská univerzita)
Pavla Hofmanová (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
Přemysl Holub (Západočeská univerzita)
Ondřej Kalenda (Univerzita Karlova)
Martin Klazar (Univerzita Karlova)
Jan Kolář (Akademie věd ČR)
Daniel Kráľ (Univerzita Karlova)
Jan Kratochvíl (Univerzita Karlova)
Miroslav Krbec (Akademie věd ČR)
Jaromír Kuben (Univerzita obrany)
Michal Kunc (Masarykova univerzita)
Jaroslav Kurzweil (Akademie věd ČR)
Bohdan Maslowski (Akademie věd ČR)
Martin Ondreját (Akademie věd ČR)
Edita Pelantová (České vysoké učení technické)
Martin Pergel (Univerzita Karlova)
Luboš Pick (Univerzita Karlova)
Zdeněk Půlpán (Univerzita Hradec Králové)
Pavlína Račková (Univerzita obrany)
Jiří Rákosník (Akademie věd ČR)
Mirko Rokyta (Univerzita Karlova)
Jiří Spurný (Univerzita Karlova)
Petr Tesař
Jaroslav Vlček (VŠB-TU Ostrava)
Jan Zítko (Univerzita Karlova)

Organizační výbor

Jiří Fiala, Jan Kratochvíl, Luboš Pick a Jiří Rákosník.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz