Odborné skupiny

EU-MATHS-IN.CZ - Česká síť pro průmyslovou matematiku (ČMS)
Předseda: prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
Katedra mechaniky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
jaroslav.kruis@fsv.cvut.cz

Česká společnost pro geometrii a grafiku
Předseda: Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity, Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
tel. +420 377 632 619
lavicka@kma.zcu.cz

Organizace výzkumu
Předseda: Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
Odborná skupina založená v roce 2009 byla začleněna do České fyzikální společnosti JČMF, ČMS se na její činnosti podílela. Skupina ukončila svou činnost v roce 2019. Materiály vzešlé z jejího jednání jsou k dispozici zde.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz