ČMS

Stránka patřící ČMS

SVOČ 2003/ŠVOČ 2003 – pořadí prací

ŠVOČ 2003

27.–29. května 2003, Banská Bystrica


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Juraj Földes (FMFI UK Bratislava)Periodic solution in superlinear time dependent parabolic problems
2. místo
Miroslav Bulíček (MFF UK Praha)Dynamické systémy v mechanice nestlačitelných tekutin
3.

SVOČ 2002/ŠVOČ 2002 – pořadí prací

SVOČ 2002

13.–15. května 2002, Praha


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Jan Vybíral (MFF UK Praha)Optimality of function spaces for boundedness of linear operators and Sobolev embeddings
2.

SVOČ 2001 – pořadí prací

SVOČ 2001

17.–18. května 2001, Opava


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Petr Honzík (MFF UK Praha)Wolffův potenciál na kvazimetrickém prostoru.
Petra Šindelářová (MÚ SU Opava)Couterexamples to Sharkovsky's conjectures concerning maps with zero
2.

SVOČ 2000 – pořadí prací

SVOČ 2000

5. května 2000, Ostrava


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce S1 Matematická analýza

1. místo
Jakub Duda (MFF UK Praha)On inverses of d-convex mappings
Jan Rychtář (MFF UK Praha)Duální normy, které jsou uniformně rotundní v každém směru
2.

Archiv SVOČ

18. ročník 2017, závěrečné kolo 21.–23. května 2017, Katedra matematiky, Západočeská univerzita v Plzni

17. ročník 2016, závěrečné kolo 25.–27.

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice

Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice je každoročně pořádaná Českou matematickou společností ve spolupráci se Slovenskou matematickou společností Jednoty slovenských matematiků a fyziků.

Propozice

Pozor, letošní ročník SVOČ je zrušen.

Jak se registrovat do soutěže SVOČ?
Na registrační stránce.

Co jednotlivé údaje znamenají (resp. mají obsahovat)?

Registrace

Fotografie z konference

Program konference

Konference bude zahájena v pondělí 24.

Konference pořádané ČMS

Česká matematická společnost pořádá pravidelně každé tři (od r. 2002 každé čtyři) roky Konferenci českých matematiků, která bývá spojena s valným shromážděním ČMS a udílením cen ČMS.

Kromě toho pořádáme a účastníme se řady dalších konferencí, především těch, které jsou pořádány ve spolupráci našimi partnerskými společnostmi.

Výběr z konferencí pořádaných ČMS:

Partnerské organizace ČMS

EMS

Jednota českých matematiků a fyziků je zakládajícím členem Evropské matematické společnosti, důležité učené společnosti reprezentující matematiky z celé Evropy.

Pages

Subscribe to RSS - ČMS
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz