ČMS

Stránka patřící ČMS

Dokumenty ČMS a zápisy z jednání

Organizační a jednací řád

Etický kodex Evropské matematické společnosti

Valná shromáždění

Cena České matematické společnosti

Cílem udělování cen ČMS je podpořit zájem studentů, doktorandů a mladších vědeckých pracovníků o teoretickou a aplikovanou matematiku.

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Organizace ČMS

Kontakt

Česká matematická společnost, pobočný spolek JČMF
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Žitná 609/25, 110 00, Praha 1
tel: +420 221 913 348
fax: +420 222 323 316
e-mail: predseda.cms@jcmf.cz

Oborová matematická medaile JČMF

Oborová matematická medaile JČMF je udělována

  • českým a slovenským pracovníkům v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, kteří se významně zasloužili o rozvoj těchto oborů u nás; zpravidla jsou udělovány při životních jubileích;
  • významným zahraničním pracovníkům těchto oborů, kteří dlouhodobě spolupracují s našimi pracovišti.

Udělení medaile schvaluje každoročně výbor ČMS JČMF na základě návrhů podaných předsedovi ČMS JČMF do 30. září daného roku.

O medaili

O České matematické společnosti

Česká matematická společnost je jedna ze čtyř odborných sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků. ČMS sdružuje členy JČMF, kteří působí ve výzkumu a školství v matematice a v příbuzných oborech nebo mají o tuto činnost zájem.

Pages

Subscribe to RSS - ČMS
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz