Organizace ČMS

Kontakt

Česká matematická společnost, pobočný spolek JČMF
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Sokolovská 83, 186 75, Praha 8
tel: +420 221 913 348
fax: +420 222 323 316
e-mail: predseda.cms@jcmf.cz
IČ: 75154501

Výbor ČMS

Předseda: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (MFF UK, Praha)
Místopředsedové: Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (MFF UK, Praha)
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ AV ČR, Praha)
Hospodář: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (MFF UK, Praha)
Tajemník:Doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. (MÚ AV ČR, Praha)
Další členové:Ing. Ľubomíra Balková, PhD. (FJFI ČVUT, Praha)
Doc. RNDr. Jiří Bouchala, PhD. (FEI VŠB-TUO, Ostrava)
Doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (FSI VÚT, Brno)
Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK, Praha)
RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)

Revizní komise


Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. (FJFI ČVUT, Praha)
Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (MÚ AV ČR, Praha)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz