Organizace ČMS

Kontakt

Česká matematická společnost, pobočný spolek JČMF
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Žitná 609/25, 110 00, Praha 1
tel: +420 221 913 348
fax: +420 222 323 316
e-mail: predseda.cms@jcmf.cz
IČ: 75154501

Výbor ČMS

Předseda: Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (MFF UK, Praha)
Místopředsedové: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (MFF UK, Praha)
Doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D. (FJFI ČVUT, Praha)
Hospodářka: RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
Tajemník: Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
Další členové: Prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. (FEI VŠB-TUO, Ostrava)
Doc. Ing. Martin Plešinger, Ph.D. (FP TUL, Liberec)
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ AV ČR, Praha)
RNDr. Tomáš Roskovec, Ph.D. (EF JU, České Budějovice)
RNDr. Hana Turčinová (MFF UK, Praha)
Doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. (MÚ AV ČR, Praha)

Revizní komise


Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK, Praha)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz