Organizace ČMS

Kontakt

Česká matematická společnost, pobočný spolek JČMF
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Žitná 609/25, 110 00, Praha 1
tel: +420 221 913 348
fax: +420 222 323 316
e-mail: predseda.cms@jcmf.cz
IČ: 75154501

Výbor ČMS

Předseda: Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (MFF UK, Praha)
Místopředsedové: Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (MFF UK, Praha)
Ing. Martin Plešinger, Ph.D. (FP TUL, Liberec)
Hospodář: Doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (MFF UK, Praha)
Tajemník: Doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
Další členové: Prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. (FEI VŠB-TUO, Ostrava)
Doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. (MFF UK, Praha)
Prof. RNDr. Jan Franců, CSc. (FSI VUT, Brno)
Doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. (FEL ČVUT, Praha)
Prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (PřF MU, Brno)
RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (MÚ AV ČR, Praha)
Doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. (MÚ AV ČR, Praha)

Revizní komise


Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc. (FJFI ČVUT, Praha)
Doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (MÚ AV ČR, Praha)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz