Jste zde

Program oslav 150. výročí založení JČMF

Den výročí 28. března 2012

10 hod., Aula Karolina
Slavnostní shromáždění ke 150. výročí založení JČMF

14 hod., Modrá posluchárna Karolina
Panelová diskuse na téma "Maturitní zkouška, historie a současnost"

18 hod., Betlémská kaple
Slavnostní koncert

Doprovodné akce

Byl vydán almanach k výročí.

5. března, MFF UK Praha
Vernisáž výstavy o JČMF.

7. března
Emise známky české pošty ke 150. výročí.

15. března, pobočka Olomouc
Slavnostní schůze pobočky spojená s diskusí o vyučování matematiky a fyziky na školách.
Schůzi otevře Stupkovo kvarteto a s přednáškami vystoupí RNDr. Dag Hrubý a Doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc.

28. března, pobočka Praha
Procházka Prahou matematickou, fyzikální a astronomickou

29. března, pobočka Praha
Seminář Matematika, fyzika a medicína.

29. března, pobočka Ostrava
Propagace matematiky a fyziky mezi žáky ZŠ.
Matematicko-fyzikální soutěž pro žáky ZŠ.
Happening na Masarykově náměstí.

30. března
V pořadu Hyde Park vystoupí na Čt24 v živém vysílání od 20.05 do 21.00 předseda JČMF u příležitosti 150. výročí založení JČMF

3. dubna, ČMS
Zahájení cyklu přednášek "Matematika a ..."
První přednášku Matematika a hudba přednese prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. v refektáři budovy MFF UK na Malostranském nám. 25 od 14.30 hod.

4. dubna, pobočka Jihlava
Slavností setkání členů jihlavské pobočky k příležitosti 150. výročí založení JČMF.

12. dubna, pobočka Brno
Slavnostní setkání k příležitosti 150. výročí založení JČMF a 90. výročí úmrtí Matyáše Lercha.

18 dubna, pobočka Ostrava
Vernisáž výstavy o historii JČMF a ostravské pobočky.
Slavnostní shromáždění ke 150. výročí JČMF a 55. výročí vzniku ostravské pobočky.
Slavnostní schůze ostravské pobočky.

18. dubna, pobočka Pardubice
Slavností setkání členů pardubické pobočky k příležitosti 150. výročí založení JČMF.

3. května, pobočka Hradec Králové
Slavnostní schůze pobočky spojená s přednáškou Bohumila Vybírala Historie měření a měřicích přístrojů a Františka Kuřiny Matematika a kultura

červen
Článek o výročí v Akademickém bulletinu

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz