Jste zde

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2017

V JČMF bylo v r. 2017 sdruženo 2032 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika, a 118 akademických a vzdělávacích institucí, zejména gymnázií (údaje k 8. 12. 2017). Činnost JČMF je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 6 odborných komisích (Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise, Terminologická komise pro matematiku). Nově byly do struktur JČMF začleněny Český národní komitét pro matematiku a Český národní komitét pro čistou a užitou fyziku.

Činnost JČMF koordinoval výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a předsednictvo výboru JČMF, které se scházelo přibližně jednou měsíčně.

Odborné sekce dále uspořádaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi. Jejich aktivity byly podporovány prostřednictvím projektů RVS.

Pobočky připravily pestrou nabídku přednášek pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Pro studenty základních a středních škol byly organizovány soutěže z matematiky a z fyziky na regionální úrovni. Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizována celostátní kola. U Matematické olympiády, Fyzikální olympiády, Informatické olympiády a Turnaje mladých fyziků JČMF zajišťovala přípravu a účast reprezentačních družstev ČR na mezinárodní kola těchto soutěží. Výjimečně úspěšná byla česká reprezentace na 57. Mezinárodní matematické olympiádě v Rio de Janeiru v Brazílii, kde získala 1 zlatou, 2 stříbrné a 3 bronzové medaile. JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích. Odborná skupina organizace výzkumu svolala v roce 2017 čtyři setkání Akademické fórum, na kterém byly diskutovány otázky koncepce organizace výzkumu a vzdělávání v naší republice.

Celkově složky JČMF uspořádaly v roce 2017 celkem 67 konferencí a seminářů, z toho 30 s mezinárodním dosahem, a také 151 jednotlivých přednášek, seminářů, exkurzí a podobných setkání.

JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Kromě šesti časopisů se podílela na vydání dalších 8 sborníků.

Podrobný přehled aktivit a publikací a výroční zprávy složek JČMF jsou přiloženy k této zprávě.

V Praze dne 15. ledna 2018.

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF,
doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., tajemník JČMF

PřílohaVelikost
PDF icon Výroční zpráva 2017137.45 KB
PDF icon Přehled výstupů činnosti JČMF 2017609.97 KB
PDF icon Výroční zpráva České matematické společnosti 201788.61 KB
PDF icon Výroční zpráva České fyzikální společnosti 2017108.24 KB
PDF icon Výroční zpráva Společnosti učitelů matematiky 2017208.41 KB
PDF icon Výroční zpráva Fyzikální pedagogické společnosti 2017580.98 KB
PDF icon Výroční zpráva brněnské pobočky 2017212.7 KB
PDF icon Výroční zpráva českobudějovické pobočky 2017122.08 KB
PDF icon Výroční zpráva královéhradecké pobočky 2017586.38 KB
PDF icon Výroční zpráva jihlavské pobočky 2017148.08 KB
PDF icon Výroční zpráva liberecké pobočky 201743.47 KB
PDF icon Výroční zpráva olomoucké pobočky 2017288.54 KB
PDF icon Výroční zpráva opavské pobočky 2017146.95 KB
PDF icon Výroční zpráva ostravské pobočky 2017386.36 KB
PDF icon Výroční zpráva pardubické pobočky 2017196.77 KB
PDF icon Výroční zpráva plzeňské pobočky 201779.63 KB
PDF icon Výroční zpráva matematického oddělení pražské pobočky 2017444.43 KB
PDF icon Výroční zpráva fyzikálního oddělení pražské pobočky 2017297.74 KB
PDF icon Výroční zpráva oddělení pro vzdělání v matematice, fyzice a informatice pražské pobočky 2017288.4 KB
PDF icon Výroční zpráva středočeské pobočky 2017183.48 KB
PDF icon Výroční zpráva ústecké pobočky 2017486.65 KB
PDF icon Výroční zpráva zlínské pobočky 201739.86 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro propagaci matematiky a fyziky 2017197.33 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro talentované žáky 2017298.77 KB
PDF icon Výroční zpráva Terminologické komise pro školskou matematiku 2017267.67 KB
PDF icon Zpráva o průběhu soutěže Matematický klokan 2017132.53 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz