Jste zde

Zpráva o činnosti JČMF v roce 2014

V JČMF bylo v r. 2014 sdruženo 2100 vědeckých a pedagogických pracovníků oboru matematika a fyzika a více než stotřicet akademických a vzdělávacích institucí, zejména gymnázií. Činnost JČMF je organizována ve 4 odborných sekcích (Česká matematická společnost, Česká fyzikální společnost, Společnost učitelů matematiky, Fyzikálně-pedagogická společnost), v 15 regionálních pobočkách (Praha, Střední Čechy, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Jihlava, Brno, Olomouc, Zlín, Ostrava, Opava) a v 8 odborných komisích (Komise pro matematiku na vysokých školách technických, ekonomických a zemědělských, Komise pro fyziku na vysokých školách technických, zemědělských a lékařských fakultách, Terminologická komise pro fyziku, Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, Komise pro práci s talentovanými žáky, Komise pro historii matematiky a fyziky, Propagační komise, Terminologická komise pro matematiku; činnost prvních dvou komisí byla v listopadu 2014 ukončena).

Hlavní vnitřní událostí roku 2014 byl sjezd JČMF, který se uskutečnil v Brně ve dnech 2. - 4. července. Na sjezdu byla hodnocena činnost JČMF v období 2010 - 2014, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2014 - 2018.

Činnost JČMF koordinoval výbor JČMF, který se v průběhu roku sešel na dvou plenárních zasedáních a předsednictvo výboru JČMF, které se scházelo přibližně jednou měsíčně.

Odborné sekce dále uspořádaly vědecké a pedagogické konference a specializované akce ve svých odborných skupinách a spolupráci s partnerskými mezinárodními organizacemi. Jejich aktivity byly podporovány prostřednictvím projektů RVS.

Pobočky připravily pestrou nabídku přednášek pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Pro studenty základních a středních škol byly organizovány soutěže z matematiky a z fyziky na regionální úrovni. Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Matematický klokan, Matematická soutěž středních odborných škol jako soutěže vyhlašované a financované MŠMT ČR měly organizována celostátní kola. Z nejlepších řešitelů byla sestavena družstva pro mezinárodní kola. Na 45. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Kazachstánu v červenci 2014 získalo naše družstvo 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili, na 55. Mezinárodní matematické olympiádě v Jihoafrické republice získalo naše družstvo 1 stříbrnou a 5 bronzových medailí. JČMF spolu s Českou společností pro mechaniku uspořádala Soutěž mladých pracovníků o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd.

Odborné komise JČMF zajišťovaly specializované akce podle svého zaměření. Podílely se na popularizaci našich oborů v novinách, časopisech, rozhlase a v televizi a na vydávání odborných publikací v nakladatelství Prometheus a v jiných nakladatelstvích. Odborná skupina organizace výzkumu vedená prof. M. Černohorským svolala v roce 2014 jedenáct setkání Akademické fórum, na kterém byly diskutovány otázky koncepce organizace výzkumu a vzdělávání v naší republice.

Celkově složky JČMF uspořádaly v roce 2014 celkem 61 konferencí a seminářů, z toho 37 s mezinárodním dosahem, a také 127 jednotlivých přednášek, seminářů, exkurzí a podobných setkání.

JČMF zajišťovala vydávání odborných časopisů pro studenty, učitele, odborné pracovníky a širší veřejnost. Kromě šesti časopisů se podílela na vydání dalších dvou knih a sedmi sborníků.

Podrobný přehled aktivit a publikací a výroční zprávy složek JČMF jsou přiloženy k této zprávě.

V Praze dne 18. ledna 2015

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF,
doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., tajemník JČMF

PřílohaVelikost
PDF icon Výroční zpráva 201437.74 KB
PDF icon Přehled výstupů činnosti JČMF 2014631.98 KB
PDF icon Výroční zpráva České fyzikální společnosti 2014106.71 KB
PDF icon Výroční zpráva Společnosti učitelů matematiky 2014200.44 KB
PDF icon Výroční zpráva Fyzikální pedagogické společnosti 2014144.65 KB
PDF icon Výroční zpráva brněnské pobočky 201468.33 KB
PDF icon Výroční zpráva českobudějovické pobočky 201439.51 KB
PDF icon Výroční zpráva královéhradecké pobočky 2014174.78 KB
PDF icon Výroční zpráva jihlavské pobočky 201461.72 KB
PDF icon Výroční zpráva karlovarské pobočky 201435.93 KB
PDF icon Výroční zpráva olomoucké pobočky 201475.32 KB
PDF icon Výroční zpráva opavské pobočky 201440.52 KB
PDF icon Výroční zpráva ostravské pobočky 201467.81 KB
PDF icon Výroční zpráva pardubické pobočky 201498.43 KB
PDF icon Výroční zpráva plzeňské pobočky 201484 KB
PDF icon Výroční zpráva matematického oddělení pražské pobočky 201476.62 KB
PDF icon Výroční zpráva fyzikálního oddělení pražské pobočky 201464.9 KB
PDF icon Výroční zpráva středočeské pobočky 2014356.42 KB
PDF icon Výroční zpráva ústecké pobočky 201460.98 KB
PDF icon Výroční zpráva zlínské pobočky 201442.82 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro historii matematiky a fyziky 201462.39 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro propagaci matematiky a fyziky 201445.09 KB
PDF icon Výroční zpráva Komise pro talentované žáky 201440.65 KB
PDF icon Výroční zpráva Terminologické komise pro školskou matematiku 201454.51 KB
PDF icon Zpráva o průběhu soutěže Matematický klokan 201437.53 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz