Jste zde

Oslavy 150. výročí založení JČMF v Karolinu

Ve středu 28. března se ve Velké aule Karolina uskutečnilo slavnostní shromáždění ke 150. výročí založení JČMF. Slavnost zahájil rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Přivítal vzácné hosty, připomněl, že JČMF vznikla na půdě tehdejší Karlo-Ferdinandovy University a ocenil roli JČMF v péči o rozvoj matematiky a fyziky za celé stopadesátileté období. Následoval projev předsedy JČMF Josefa Kubáta, ve kterém zůraznil, že JČMF je - stejně jako po celou dobu své existence - připravena ovlivňovat všeobecné vzdělávání na všech typech škol, a to nejen v oblasti matematiky a fyziky.


Marta Sanz-Solé, Josef Kubát

Předseda Komise pro talenty Jan Kříž připomněl soutěže organizované JČMF a vytkl MŠMT, že je oproti spotovním aktivitám podporuje zcela nedostatečně.


Václav Havlíček, Alena Gajdůšková, Jan Kříž

Po úvodních projevech zahrála Petra Feistauerová na violu dvě skladby svého otce Miloslava Feistauera, dlouholetého člena JČMF.


Miloslav Feistauer, Petra Feistauerová

Následovaly zdravice vzácných hostí. První přednesl prezident ČR Václav Klaus. Zdůraznil, že že matematika není o počtech či výpočetních vzorcích, ale o způsobu myšlení a že je velkou chybu, že se matematika nestala povinným předmětem maturitní zkoušky.


Václav Klaus, Hana Krbcová, Jiří Drahoš

Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková poděkovala JČMF za péči o základ vědění, které tvoří matematika a fyzika.
Předseda Jednoty slovenských matematiků a fyziků Martin Kalina připomněl dlouhodobou spolupráci obou společností.
Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš ocenil význam JČMF při budování České akademie věd a ocenil i současnou aktivitu JČMF v debatách o organizací vědy.


Václav Havlíček, Alena Gajdůšková, Jiří Drahoš

Předsedkyně Evropské matematické společnosti Marta Sanz-Solé mimo jiné zmínila, že JČMF je jednou z nejstarších evropských matematických společností, starší než například známější společnosti francouzské či německé.
Rektor Českého vysokého učení technického Václav Havlíček vyzdvihl důležitost matematiky a fyziky jako absolutně nezbytný základ technického vzdělání každé technické univerzity bez kterého nelze přežít.

Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Zdeněk Němeček ocenil nebývalou činnost Jednoty mezi širokou veřejností a zejména mezi středoškolskou mládeži a jejími učiteli.
Poslední zdravici přednesla za společnost ČEZ Hana Krbcová, zdůraznila důležitost matematiky a fyziky pro průmysl a vyjádřila odhodlání podporovat vzdělávání v těchto předmětech i do budoucna.


Václav Klaus, Václav Hampl


Zdeněk Němeček

(foto © Rudolf Stolař)

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz