Výbor FPS

Práci FPS řídí výbor společnosti, který má pro období 2022-2026 následující složení:
PŘEDSEDA: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK, Praha)
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (PřF UJEP, Ústí nad Labem)
TAJEMNÍK: PhDr. Jan Válek, Ph.D. (PedF MUNI, Brno)
HOSPODÁŘ: Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (PedF JČU, České Budějovice)

ČLENOVÉ VÝBORU:
RNDr. Stanislav Gottwald (Gymnázium Špitálská, Praha + MFF UK, Praha)
RNDr. Renata Holubová, CSc. (KEF UPOL, Olomouc)
RNDr. Radmila Horáková (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec)
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. (PedF ZČU, Plzeň)
doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D. (PřF OU, Ostrava)
RNDr. Michaela Křížová, Ph.D. (PřF UHK, Hradec Králové)
Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D. (Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec)
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. (PřF UPOL, Olomouc)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (PedF MUNI, Brno)
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. (PedF MUNI, Brno)
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D. (PedF JČU České Budějovice)

KONTROLNÍ KOMISE:
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.
PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

--------------------------------------------------------------------------------------
Práci FPS řídí výbor společnosti, který má pro období 2018-2022 následující složení:

Zdeněk Drozd (předseda),

Renata Holubová (místopředseda),

Věra Koudelková (tajemnice),

Lukáš Richterek (hospodář)

členové výboru:

Stanislav Gottwald, Eva Hejnová, Radmila Horáková, Ota Kéhar, Libor Koníček, Michaela Křížová, Radim Kusák, Stanislav Panoš, Petr Sládek, Jindřiška Svobodová, Jiří Tesař, Jan Válek, Vladimír Vochozka.

konrolní komise:

Eva Hejnová, Ota Kéhar, Petr Sládek.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz