Kontaktní adresy na výbor FPS

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, CSc. (předseda)
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
telefon 221 912 409
email: leos.dvorak@mff.cuni.cz

RNDr. Renata Holubová, CSc. (místopředseda)
Přírodovědecká fakulta UPOL
17. listopadu 1192/12
771 46 Olomouc
email: renata.holubova@upol.cz

RNDr. Věra Koudelková, Ph.D. (tajemnice)
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel.: 221 912 429
e-mail: vera.koudelkova@mff.cuni.cz

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D. (hospodář)
Přírodovědecká fakulta UP
tř. Svobody 26
771 46 Olomouc
tel.: 585 634 103
e-mail: lukas.richterekl@upol.cz

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz