Kontaktní adresy na výbor FPS

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, CSc. (předseda)
Matematicko-fyzikální fakulta UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel.: 221 912 409
email: Zdenek.Drozd@mff.cuni.cz

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (místopředsedkyně)
Přírodovědecká fakulta UJEP
Pasteurova 3632/15
400 01 Ústí nad Labem
email: eva.hejnova@ujep.cz

PhDr. Jan Válek, Ph.D. (tajemník)
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 7
603 00 Brno
tel.: 549 49 8327
email: valek@ped.muni.cz

Mgr. Vladimír Vochozka, Ph.D. (hospodář)
Pedagogická fakulta JU
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
email: vvochozka@pf.jcu.cz

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz