Příručky na pomoc učitelům

K tvorbě školních vzdělávacích programů na základních a středních školách (pro vzdělávací obor FYZIKA) vydalo nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků tři příručky na pomoc učitelům fyziky v jejich tvůrčí práci:

Příručky jsou sice určeny učitelům z praxe, ale mohou být i vhodnou studijní pomůckou pro studenty učitelství fyziky, popř. i pro studenty doktorského studia didaktiky fyziky.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz