Časopisy

Časopisy, které se věnují problematice fyzikálního vzdělávání, většinou učitelé znají. Proto zde stačí uvést jen stručný přehled. Doplníme jej o další časopisy, které se věnují fyzikálnímu vzdělávání jen zčásti, ale jsou zdrojem zajímavých informací o fyzice ev. souvisejících oblastech. Zmíníme i časopisy, které se věnují výzkumu v oblasti fyzikálního vzdělávání.

 • Matematika, fyzika, informatika
  Časopis, který snad nemusíme představovat. Všechny články jsou k dispozici na webových stránkách (http://mfi.upol.cz/). Tuto stránky jsou též zrcadleny na stránkách nakladatelství Prometheus na adrese http://mfi.prometheus-nakl.cz/. Od školního roku 2012/2013 časopis vychází již jen v elektronické podobě, volně dostupný na webu.
 • Školská fyzika
  Po určité "odmlce" je časopis znovu vydáván - tentokrát v elektronické formě a zdarma. Viz jeho webové stránky.
 • Rozhledy matematicko-fyzikální
  Časopis pro žáky a studenty základních a středních škol, přináší články zaměřené na rozšíření a doplnění znalostí, zajímavé úlohy, informace o soutěžích a olympiádách. Viz informace o časopise na stránkách JČMF informace o časopise na stránkách JČMF nebo přímo webové stránky Rozhledů MF.
 • Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
  Články starší než jeden rok jsou volně přístupné na stránkách České digitální matematické knihovny.
 • Československý časopis pro fyziku
  - mezi fyziky familiárně zvaný "žlutý časopis". Přehled nejrůznějších fyzikálních témat - v posledních letech v tematicky zaměřených číslech. Viz webové stránky časopisu. Fakticky je členským časopisem pro mnoho členů České fyzikální společnosti JČMF.
 • Sciencia in educatione
  Časopis, který se věnuje výzkumu v oblasti přírodovědného a matematického vzdělávání, včetně oblasti didaktiky fyziky. Příspěvky jsou v češtině, slovenštině a angličtině. Časopis je k dispozici volně (zdarma) na webu - viz jeho webové stránky.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz